Akceptacja systemu

Po przetestowaniu systemu i naniesieniu wymaganych poprawek powinna nastąpić oficjalna akceptacja systemu przez użytkowników. Akceptacja może mieć formę ostatecznego testu na wybranych scenariuszach, przy uczestnictwie członków zarządu i przyszłych użytkowników.

Wynikiem akceptacji powinien być protokół zdawczo-odbiorczy, stwierdzający, że system jest zgodny z wymaganiami przedsiębiorstwa. Szkolenia użytkowników końcowych. Po ostatecznym oddaniu systemu muszą nastąpić szkolenia wszystkich użytkowników. Szkolenia te powinny być dostosowane do czynności, jakie poszczególne osoby będą wykonywać w systemie podczas codziennej pracy. Szkolenia te mogą prowadzić konsultanci firmy integratora, ale dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie szkoleń przez tych pracowników przedsiębiorstwa, którzy brali udział w pracach zespołów wdrożeniowych.

Takie rozwiązanie ma duże zalety psychologiczne – przyszli użytkownicy widzą, że znani im ludzie, często koledzy z jednego pokoju, już opanowali sposób działania systemu, nabierają więc przekonania, że także dla nich jest to możliwe.

Leave a Reply