Basis systemu SAP R/3

Część Basis systemu SAP R/3 zawiera narzędzia administracji systemem, środowisko developerskie ABAP Workbench, służące do samodzielnego rozszerzania aplikacji o nowe raporty i funkcjonalności, aplikacje i interfejsy komunikacyjne oraz oprogramowanie zarządzające pracą biurową.

W skład części Basis wchodzą również narzędzia do modelowania procesów gospodarczych i struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz środowisko wdrożeniowe systemu R/3, używane podczas dostosowania systemu do potrzeb organizacji w procesie parametryzacji. Ponadto platforma mySAP.com oferuje produkty, takie jak:

– Zarządzanie relacjami z klientem – system CRM oferujący bogatą funkcjonalność w zakresie zarządzania kontaktami i relacjami z klientem

– Zaawansowane planowanie i optymalizacja – oferujący dodatkowe funkcje w zakresie zarządzania zapasami magazynowymi, optymalizacją wielkości dostaw, planowaniem wykorzystania środków transportu

– Workplace – internetowe środowisko wymiany informacji w ramach organizacji

– Marketplace – internetowe środowisko wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku

– Hurtownia danych – narzędzie do generowania skomplikowanych raportów, bazujących na danych z systemu transakcyjnego

– Zarządzanie strategiczne – SEM – rozwiązanie umożliwiające planowanie strategiczne i wizualizację strategii przedsiębiorstwa (np. w postaci Strategicznej Karty Wyników), analizy trendów, symulacje

– Zakupy elektroniczne – aplikacja umożliwiająca synchronizację procedur związanych z zamówieniami w przedsiębiorstwie, optymalizację zamawianych partii, wybór najlepszej oferty etc.

Leave a Reply