Kontrola skarbowa a biuro księgowe w mieście Kraków

Czarny sen każdego przedsiębiorcy- kontrola skarbowa. Ma ona jednak miejsce tylko tam gdzie przechowywane są dokumenty. W większości przypadków to biuro księgowe Kraków, które zajmuje się rozliczaniem podatków musi borykać się z kontrolerami Urzędu Skarbowego. Kontrolerzy mają jednak również uprawnienia do tego by kontrolę przeprowadzić w siedzibie przedsiębiorcy. Zwłaszcza wtedy gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa podatkowego. W przypadku rutynowej kontroli Urząd Skarbowy powinien uprzedzić płatnika ze sporym wyprzedzeniem. Kontrola nie jest jednak zapowiedziana gdy zostaje przeprowadzona gdy przedsiębiorca jest podejrzany o popełnienie przestępstwa skarbowego. Polskie ustawodawstwo nie przewiduje jednak możliwości przeprowadzania dwóch kontroli jednocześnie. Jeśli więc przedsiębiorca jest kontrolowany przez pracowników Urzędu Skarbowego finanse firmy nie mogą być badane przez ZUS.

Biuro księgowe w Krakowie – miejsce kontroli przez Urząd Skarbowy

To gdzie ma zostać przeprowadzona kontrola skarbowa jasno i wyraźnie reguluje art. 285a § 1 Ordynacji podatkowej. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu przechowywania dokumentów. Co więcej w przypadku biura rachunkowego kontrola może zostać przeprowadzona tylko w godzinach jego prowadzenia, otwarcia. Przepis ten pozwala również na zapewnienie dostępu dokumentów księgowych w siedzibie przedsiębiorcy. Wtedy biuro księgowe Kraków przekazuje dokumentację przedsiębiorcy. Kontrola nie musi jednak ograniczać się tylko do dokumentów księgowych. Kontrolerzy mogą również udać się do lokalu firmy a nawet do domu przedsiębiorcy. Kontrolerzy mogą dokonać skrupulatnych oględzin majątku ruchomego przedsiębiorstwa jak też nieruchomości.

Biuro Księgowe Kraków

Z reguły płatnik a raczej biuro rozliczające płatnika w czasie kontroli może mieć dostęp do dokumentacji. Dokumenty mogą jednak zostać zatrzymane przez kontrolerów jeśli istnieje podejrzenie nieprawidłowego prowadzenia ksiąg oraz całej księgowości. Według ordynacji podatkowej kontrolerzy powinni mieć zapewnione oddzielne pomieszczenie do przeprowadzania czynności kontrolnych. Gdy dokumentacja znajduje się w biurze rachunkowym obowiązek ten spada na biuro księgowe Kraków. Bywa również tak, że dokumenty mogą być dostarczone przez płatnika bezpośrednio do siedziby Urzędu Skarbowego. Jeśli w trakcie kontroli urzędnicy napotkają się na opór może zostać wezwana nawet policja. Kontrolerzy mają do tego pełne prawo jeśli tylko zajdzie ku temu uzasadniona potrzeba. Biorąc pod uwagę wszystkie te fakty jasno i wyraźnie widać, że najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie księgowości biurze rachunkowemu. Gdy księgowość jest obsługiwana przez zewnętrzny podmiot nawet kontrole skarbowe nie są tak dolegliwe dla płatnika. Rzecz jasna biuro rachunkowe powinno mieć odpowiednie pełnomocnictwa. Zawsze też przy zmianie biura rachunkowego, które nas rozlicza należy pamiętać o tym by poinformować o tym fakcie przypadający nam Urząd Skarbowy. Wtedy nie będzie trzeba martwić się tym przykrym obowiązkiem związanym z kontrolą skarbową.

Leave a Reply