Cechy systemu zintegrowanego

Kolejną cechą systemów zintegrowanych, którą należy wymienić jest jednolity interfejs użytkownika. Oznacza to, że przy pracy z dowolnym modułem systemu, komunikacja pomiędzy systemem a użytkownikiem odbywa się na identycznych zasadach, czyli podobny jest układ ekranu, standardowe jest znaczenie poszczególnych klawiszy funkcyjnych, menu systemu etc. Oczywistymi cechami systemu zintegrowanego jest jego wielodostępność, tzn. umożliwienie pracy jednocześnie wielu użytkownikom.

Aktualnie większość wiodących systemów zintegrowanych dla średnich i dużych przedsiębiorstw oferuje rozwiązania umożliwiające pracę z systemem za pomocą przeglądarki WWW. Pracownicy, dostawcy i klienci przedsiębiorstwa mogą uruchamiać wybrane funkcje systemu korzystając jedynie z oprogramowania internetowego. Umożliwia to pracę w systemie z każdego miejsca wyposażonego w sieć. Wypływające z tego faktu korzyści biznesowe będą omawiane w następnym rozdziale.

Podsumowując, system zintegrowany, aby spełniać podstawowe wymagania, stawiane przed tego typu oprogramowaniem1’, powinien posiadać takie cechy jak:

– integracja,

– wielodostępność,

– uniwersalność,

– skalowalność,

– otwartość,

– modularność,

– jednolity interfejs użytkownika.

Czyli, aby mógł być za takowy rzeczywiście uznany. Istnieje wiele systemów, którym ich producenci i dystrybutorzy przyznają nazwy nielicujące z rzeczywistą zawartością. Dotyczy to zarówno miana „systemu zintegrowanego”, jak i, a może w szczególności, nazwy „systemu MRP II/ERP”. Minimalne kryteria doboru systemu zostały przedstawione w [20],

Leave a Reply