CHARAKTERYSTYKA STANDARDOWYCH SYSTEMÓW ZINTEGROWANYCH

Obecnie większość systemów zintegrowanych istniejących na rynku to tzw. systemy standardowe czy uniwersalne, to znaczy niepisane na zamówienie konkretnej organizacji, ale zawierające zestaw standardowych funkcji, które mogą być dostosowywane do potrzeb odbiorcy za pomocą modyfikacji zmiennych parametrów systemu. W niniejszej pracy zajmować się będziemy właśnie tym rodzajem systemów zintegrowanych. Zintegrowane systemy zarządzania należą do grupy tzw. systemów transakcyjnych, czyli przystosowanych do rejestrowania i przetwarzania bieżących zdarzeń gospodarczych, takich jak wprowadzanie zamówień zakupu, rejestracja faktur czy dokumentów magazynowych6.

Odrębną grupą systemów wspierających zarządzanie są systemy analityczne klasy Business Inteliigence. Systemy te przystosowane są do grupowania danych w różnych przekrojach i ich syntetycznej prezentacji. Systemy Business Inteliigence czerpią dane głównie z transakcyjnych systemów zintegrowanych.

Standardowy system zintegrowany jest oprogramowaniem uniwersalnym, tzn. zawiera funkcje przystające do większości organizacji. Za jego pomocą możliwe jest odwzorowanie procesów gospodarczych przedsiębiorstwa i uzyskiwanie informacji na temat ich przebiegu. Do specyficznych wymagań konkretnego przedsiębiorstwa można system dopasować za pomocą jego parametryzacji (customizingu, customizacji), czyli określenia wartości zmiennych parametrów, wpływających na sposób działania systemu. Oznacza to, że system zintegrowany jest w pewnym zakresie skalowalny. Oczywiście, w każdym przedsiębiorstwie istnieją procedury i sposoby wykonywania pracy specyficzne tylko dla tej organizacji, z których znaczna część nie będzie mogła być wspomagana przez system standardowy nawet po jego parametryzacji. Rozwiązaniem może być stworzenie oprogramowania wspomagającego wymienione funkcje we własnym zakresie i dołączenie go do systemu. Większość standardowych systemów zintegrowanych posiada wewnętrzne języki programowania, które umożliwiają rozbudowę systemu we własnym zakresie lub, co najmniej, posiadają one możliwość dołączania oprogramowania za pomocą interfejsów. System umożliwiający dołączanie nowego oprogramowania nazywa się systemem otwartym.

Leave a Reply