Co musi gwarantować prawo krajowe pracownikom tymczasowym?

Jak już zaznaczono wcześniej, Komisja Europejska zwróciła uwagę na dość istotne różnice między ustawodawstwami poszczególnych państw członkowskich. Generalnie można je podzielić na dwie grupy. Pierwsza, gdzie praca tymczasowa i agencje pracy tymczasowej podlegają ścisłej regulacji: druga, którą charakteryzuje liberalne ustawodawstwo (zwłaszcza Wielka Brytania i Irlandia). Podstawową cechą pracy tymczasowej (tzw. agencyjnej) jest trójstronna relacja między pracodawcą użytkownikiem, pracownikiem i agencją. Takie rozwiązanie występuje we wszystkich regulacjach krajowych. Ponadto Komisja zaliczyła do wspólnych rozwiązań fakt, że we wszystkich ustawodawstwach krajowych agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą pracownika tymczasowego. Podkreślono jednak, że w Wielkiej Brytanii i Irlandii osoby zatrudnione przez agencję pracy tymczasowej mają status „zatrudnionego”, co może oznaczać zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, albo tzw. osób samozatrudnionych. W tym drugim przy- 34 Chodzi o badania Europejskiej Fundacji Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) oraz Konfederacji Agencji Pracy Tymczasowej (C1ETT) (Notę 2004). padku osoby te są obciążone obowiązkami podatkowymi i składkowymi na zasadach ustalonych dla prowadzących działalność na własny rachunek. Podkreślono także, że agencja pracy tymczasowej musi odpowiadać wszystkim wymaganiom stawianym pracodawcy. Są to przede wszystkim takie obowiązki, jak gwarancja wypłaty wynagrodzenia, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, czyli pełnienie zadań płatnika składek, a także płatnika podatków i wykonywanie innych obowiązków.

Prawo krajowe musi gwarantować pracownikom tymczasowym możliwość dochodzenia swoich praw od agencji pracy tymczasowej. Takie gwarancje występują w poszczególnych państwach. W niektórych (Austria, Francja, Holandia) pracownicy mogą dochodzić swoich praw od pracodawcy użytkownika oraz agencji pracy tymczasowej.

Leave a Reply