C/ODBC i MBS-Navision

ODBC (Open Database Connectivity), to opracowany przez firmę Microsoft interfejs, umożliwiający tworzenie połączeń pomiędzy aplikacjami użytkowymi a bazami danych. Używając narzędzia C/ODBC w MBS-Navision można z poziomu innych aplikacji odczytywać dane znajdujące się w bazie danych MBS-Navision.

Dzięki C/ODBC można korzystać z wszystkich informacji zawartych w MBS-Navision z poziomu innych programów, używanych w codziennej pracy, np. edytor tekstów czy arkusz kalkulacyjny.

Jądrem systemu MBS-Navision jest Zintegrowane Środowisko Rozwoju C/SIDE (ang. Client Server Integrated Development Environment). Jak wskazuje sama nazwa, środowisko to zostało zaprojektowane dla architektury klient/serwer. C/SIDE jest środowiskiem w 100% graficznym i podobnie jak aplikacja posiada graficzny interfejs użytkownika. C/SIDE dostarcza konfigurowalny system zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS) oraz zorientowany obiektowo i sterowany zdarzeniami, język czwartej generacji C/AL. Do zawartych w MBS-Navision funkcji ewidencji księgowych i funkcji wspomagania zarządzania, C/SIDE dostarcza narzędzia, umożliwiające dostosowanie aplikacji do specyficznych potrzeb użytkownika, oraz tworzenie zupełnie nowych elementów systemu. C/SIDE zawiera trzy w pełni zintegrowane z aplikacją systemy:

– System Rozwoju 4GL,

– System Zarządzania Bazy Danych,

– System Komunikacji Klient/Serwer.

Wszystkie podstawowe elementy technologii bazowej zostały zaprojektowane w jednym celu: stworzenia pełnego rozwiązania prowadzenia ewidencji księgowej i wspomagania zarządzaniem, które jest łatwe w użyciu i konserwacji na każdym poziomie – od interfejsu użytkownika do systemu operacyjnego.

Platforma biznesowa dla przedsiębiorstw średniej wielkości. MBS-Navision oferuje przedsiębiorstwom możliwość stworzenia rozwiązania biznesowego rozwiązującego kluczowe problemy organizacyjne. Szeroki zestaw standardowych funkcji w połączeniu z elastyczną platformą rozwoju daje możliwość dobrego dopasowania systemu do wymagań organizacji. Korzyści z wdrożenia zintegrowanego rozwiązania informatycznego, jakim jest MBS-Navision, wynikają z:

– automatyzacji prac,

– ograniczenia redundancji (nadmiarowości) przy wprowadzaniu danych – dane są wprowadzane do systemu tylko raz,

– integracji danych – dane raz wprowadzone do systemu są natychmiast widziane we wszystkich składnikach aplikacji,

– możliwości rozwiązywania problemów organizacyjnych i kreowania nowych sposobów wykonywania pracy dzięki elastyczności systemu oraz aplikacjom e-biznesowym.

Leave a Reply