Customer Relationship Management

Oprócz rozszerzania funkcjonalności systemów na nowe obszary działalności organizacji, producenci standardowych rozwiązań zaczynają również dywersyfikować swoje oprogramowanie, przystosowując je do potrzeb kon-

CRM – ang. Customer Relationship Management – Zarządzanie Relacjami z Klientem. 10 SEM – ang. Strategie Enterprise Management – Strategiczne Zarządzanie Organizacją. kretnych branż (np. przemysł chemiczny, produkcja samochodów, elektroenergetyka) czy dziedzin działalności (usługi, sprzedaż hurtowa, produkcja masowa). Powstałe w ten sposób tzw. rozwiązania branżowe korzystają tam gdzie jest to możliwe ze standardowych funkcji systemu, natomiast w miejscach gdzie specyfika branży to uniemożliwia, oferują rozwiązanie specyficzne. Polega to z reguły na „wymianie” niektórych modułów standardowych na branżowe: np. rozwiązanie dla sieci sprzedaży detalicznej posiada własne rozwiązania w zakresie sprzedaży i gospodarki magazynowej, natomiast korzysta ze standardowych modułów finansowych czy zarządzania środkami trwałymi. Rozwiązanie dla przemysłu chemicznego posiadać będzie własny moduł planowania produkcji, wspierający np. produkcję sprzężoną, natomiast korzystać będzie ze standardowego modułu sprzedaży i modułów finansowych.

Leave a Reply