czas reakcji na zapytanie ofertowe,

profesjonalizm wykonania oferty,

elastyczność w formułowaniu oferty,

czas wykonania dostawy,

wiarygodna informacja o czasie dostawy,

kontakty międzyludzkie z pracownikami obsługującymi zamówienie,

czas reakcji na ewentualne reklamacje,

sposób obsługi reklamacji,

identyfikacja klienta przy ponownym zamówieniu,

informacja o dotychczasowej współpracy z klientem

możliwość odwołania się do parametrów poprzedniej oferty przy ponownym zamówieniu.

Na wielu współczesnych rynkach jakość samego produktu jest na tyle duża i wyrównana u poszczególnych dostawców, że konkurowanie jakością jest praktycznie niemożliwe: albo zapewnia się produkt o przyjętej jakości, albo wypada się z rynku.

W takiej sytuacji o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej coraz częściej decydują czynniki związane z jakością funkcjonowania łańcucha wartości wymienione powyżej. Zastanówmy się, w jaki sposób zintegrowane systemy ERP II mogą wpłynąć na poprawę tych czynników.

W tym celu należy prześledzić sposób funkcjonowania tradycyjnego łańcucha wartości dodanej a następnie określić w jaki sposób może on zostać zmieniony przy użyciu nowoczesnej technologii informacyjnej w postaci systemu ERP II.

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 550 6557 581

rozbiórki Poznań lombard wrocław Praca w Gorzowie Wielkopolskim