Czynnik ludzki – zarządzanie zmianą

Wdrożenie zintegrowanego rozwiązania informatycznego wiąże się z głębokimi zmianami organizacyjnymi. Zmienia się sposób wykonywania pracy, zakres obowiązków na wielu stanowiskach ulega redefinicji, zmienia się wreszcie narzędzie wykonywania pracy, czyli sam system. Pracownicy w zetknięciu z perspektywą tak gruntownych zmian, często przewidując możliwe zwolnienia, mogą stanowić znaczącą barierę spowalniającą czy nawet uniemożliwiającą prowadzenie prac projektowych. Przed problemem oporu wobec zmian staje przede wszystkim kierownik projektu ze strony wdrażającej organizacji. Musi on znaleźć sposób nie tylko na przełamanie oporu pracowników, ale także na zmotywowanie ich do wytężonej pracy w trakcie trwania wdrożenia. Na temat zarządzania zmianą w organizacji napisano wiele książek60, w sposób bardzo kompetentny opisujących sposób postępowania w organizacji dotkniętej zmianami, poniżej przedstawię wobec tego jedynie kilka spostrzeżeń z własnej praktyki.

Bardzo ważne jest, o czym była już mowa, aby projektowi wdrożeniowemu nadać odpowiednio wysoką rangę w hierarchii przedsięwzięć organizacji. Pracownicy wchodzący w skład zespołu wdrożeniowego powinni czuć się wyróżnieni faktem, że to na nich padł wybór zarządu.

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 550 6557 581

Zakładanie trawników transkrypcje rozpraw efektywność energetyczna