Dane Ministerstwa Gospodarki i Pracy

Z danych Ministerstwa Gospodarki i Pracy, przedstawionych w Raporcie z działalności agencji zatrudnienia w 2004 r., wynika, że agencje pracy tymczasowej skierowały do pracy ogółem 167 644 osób, spośród których 8554 podjęło pracę tymczasową u zagranicznego pracodawcy. Natomiast według grup zawodowych największa liczba zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej pracowników to robotnicy przy pracach prostych w przemyśle, w dalszej kolejności magazynierzy i pokrewni, telefoniści (telepraca), handlowcy, sprzedawcy i demonstratorzy. Wskazane wydaje się w związku z tym niezależne przeanalizowanie powyższych danych, dodatkowo pod kątem dokonania weryfikacji rodzajów zatrudnienia, co do których pracodawca decyduje się samodzielnie dokonać rekrutacji i terminowo zatrudnić pracownika.

W odniesieniu do agencji pracy tymczasowej, jak i pozostałych pracodawców należałoby ponadto ocenić, które z przedstawionych w konspekcie form zatrudnienia wydają się najmniej zbiurokratyzowane oraz co w opinii badanych jest najbardziej uciążliwe (pełnienie funkcji płatnika składek, konieczność dokumentowania zatrudnienia, konieczność archiwizowania akt itp.) oraz, czy zdaniem pracodawcy korzystanie z agencji pracy tymczasowej pomaga w ograniczaniu takiej biurokratyzacji (ilu z nich w praktyce skorzystało dotychczas z pośrednictwa agencji /ile razy/, ewentualnie, czy planują w przyszłości takie rozwiąza- nie/dalsze korzystanie z tego rodzaju usług).

Leave a Reply