DEFINICJA ZSIZ

Rdzeniem nazwy Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania (ZSIZ) jest pojęcie „system informatyczny”. W. Domiński [36] definiuje system informatyczny jako „system informacyjny3, w którym proces przetwarzania

System informacyjny ten sam autor definiuje jako „wyodrębniony czasowo i przestrzennie układ przetwarzania informacji, będący zbiorem celowo ze sobą powiązanych elementów, którymi są: źródła danych, metody ich gromadzenia i przetwarzania, kanały przepływu informacji, środki materialne i ludzie realizujący to przetwarzanie oraz miejsca przeznaczenia informacji.” danych jest realizowany przez system komputerowy”4. Autor ten określa dalej informatyczne systemy zarządzania jako systemy, „których przeznaczeniem jest wspomaganie procesu kierowania i zarządzania gospodarką jednostek organizacyjnych różnych szczebli”5. Reasumując:

System informatyczny zarządzania to system informacyjny, służący do wspomagania procesu zarządzania organizacją gospodarczą, realizowany za pomocą środków komputerowych (informatycznych). Przez system zintegrowany będzie natomiast rozumiany system, w którym:

– użytkownik korzystając z własnej stacji roboczej jest w stanie uruchomić dowolną funkcję systemu,

– w obrębie całego systemu użytkownicy korzystają z jednakowego interfejsu,

– dane są wprowadzane do systemu tylko raz i automatycznie uaktualniają stan systemu oraz są widoczne dla wszystkich jego użytkowników.

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 550 6557 581

Hard Disc Drive dedicated for Lenovo server 2 5 capacity 500GB 7200RPM HDD SAS 6Gb s 42D0707 http://banki-oferta.pl/finanse-w-internecie/czym-charakteryzuja-sie-chwilowki-online/