Czy da się idealnie zmierzyć poziom dobrobytu ? – dobrobyt

Czym jest dobrobyt ? Dobrobyt to w pewnym sensie stan posiadania materialnego danej osoby który jest bliski przeciętnemu wyobrażeniu o stanie bardzo dobrym lub wręcz idealnym. Odkąd ludzie żyją na ziemi nieustannie dążą do dobrobytu. Kiedyś dobrobytem było posiadanie jaskini , ciepła oraz czegoś do zjedzenia. Wraz z rozwojem cywilizacji co raz to częściej zmieniały się ramy dobrobytu i co raz to częściej ludzie ten dobrobyt osiągali. Poziom tego dobrobytu był i jest po dzisiejsze czasy porównywany ze sobą – dla przykładu porównujemy poziom swojego dobrobytu z dobrobytem sąsiada , poziom swojego dobrobytu z dobrobytem znajomych. Jeśli chodzi o dobrobyt to sposoby jego mierzenia i porównywania zataczają również krąg globalny – gdyż jako ludzkość bardzo chętnie porównujemy ze sobą dobrobyt poszczególnych krajów. Istnieje również coś takiego jak dobrobyt stricte ekonomiczny – taki dobrobyt wyraża się w ilości pieniędzy , a raczej w wartości wszystkich dóbr oraz usług wyprodukowanych na terenie danego obszaru (kraju) w ciągu jednego roku. W ten sposób właśnie zdefiniowaliśmy najbardziej popularny wskaźnik dobrobytu na świecie a więc produkt krajowy brutto. Po co właściwie mierzymy dobrobyt i porównujemy go z różnymi krajami ? Poziom dobrobytu oprócz poziomu życia w danym kraju – co jest na przykład powiązane bezpośrednio z chęcią emigracji do takiego kraju (o wysokim poziomie dobrobytu) odzwierciedla również w pewnym sensie potencjał takiego kraju jeśli chodzi o zarobki , oraz co bardzo ważne bezpieczeństwo zewnętrzne (utrzymanie należytego porządku przy udziale policji) oraz bezpieczeństwa narodowego i zewnętrznego (odpowiednio utrzymana , sprawna , wyszkolona i dobrze uzbrojona armia). Nie ulega najmniejszej wątpliwości , że generalnie rzecz biorąc w krajach bogatszych jest zdecydowanie bezpieczniej niż w krajach biedniejszych – a szczególnie w tych w których rozwarstwienie społeczne jest na bardzo wysokim poziomie co powinno być bez wątpienia bardzo niepokojącym zjawiskiem ekonomiczno-demograficznym. Nie da się idealnie porównać dobrobytu dwóch różnych krajów , dobrobytu krajów których mieszkańcy mają zdecydowanie różne potrzeby jeśli chodzi o dobra materialne , oraz podstawowe rzeczy (dla przykładu dla przeciętnego Fina wakacje w ciepłych krajach to jest wartość za którą muszą zapłacić pieniądze , natomiast dla tubylca ciepłego kraju , jest to zwykła szara codzienność.

dobrobyt

Leave a Reply