Dział zakupów cz. II

W przypadku gdy towarów nie ma w magazynie, również automatycznie, pracownik ten generuje zamówienie zakupu. Zakup towarów jest realizowany w osobnym procesie, nadzorowanym przez Dział zakupu. Korzyści z wykorzystania podejścia procesowego, wspieranego zintegrowanym systemem zarządzania są ewidentne:

– jedna jednostka funkcjonalna jest odpowiedzialna za realizację całego procesu,

– nie występuje przekazywanie informacji pomiędzy działami i związane z tym opóźnienia i błędy,

– część zadań wykonywana jest automatycznie (księgowanie dokumentów, generowanie zamówienia zakupu),

– pracownicy działu sprzedaży, mając świadomość, że sposób w jaki wypełnią dokumenty magazynowe i fakturę będzie miał bezpośredni wpływ na księgowania będą prawdopodobnie generować mniej błędów.

Należy jeszcze raz podkreślić, że wymienione powyżej korzyści zostały osiągnięte jedynie dzięki zmianie sposobu postrzegania wykonywanej pracy ze zorientowanego funkcjonalnie na zorientowany procesowo.

Dodatkowo, w trakcie analizy procesu może nastąpić jego usprawnienie lub totalne przeorganizowanie (reengineeritig) niosące za sobą dodatkowe korzyści w postaci skrócenia czasu trwania czy eliminacji zbędnych elementów.

Jednym z ważniejszych sposobów dokonywania zmian organizacyjnych za pomocą zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP II jest integracja łańcucha wartości dodanej. Wartość dodana przepływa od dostawców surowców, poprzez producentów półfabrykatów, producenta dobra końcowego do jego odbiorcy. Łańcuch wartości, w zależności od specyfiki produkowanego wyrobu czy usługi może mieć kilka lub kilkanaście ogniw. Oczywiście wartość dodana, za którą gotów jest zapłacić końcowy odbiorca zależy w dużej mierze od czynników takich jak jakość, niezawodność, wizerunek produktu, czy też jego dopasowanie do rzeczywistych potrzeb kupującego. Nie ulega jednakże wątpliwości, iż zależy ona także od czynników leżących poza produktem a związanych ze sposobem funkcjonowania samego łańcucha. Do tych czynników można z pewnością zaliczyć:

Leave a Reply