Dział zakupów

Można uniknąć tych niedogodności uzmysławiając sobie, iż mamy tu do czynienia z kompletnym procesem gospodarczym, na którego wejściu znajduje się zamówienie klienta a na wyjściu zamówienie zrealizowane (tzn. dostarczony towar i wystawiona faktura sprzedaży). Jeśli do obsługi tego procesu zastosujemy system zintegrowany, możemy uzyskać wynik widoczny na rysunku 9.

Przy zachowaniu wszystkich kroków realizacji zlecenia liczba jednostek organizacyjnych została zredukowana z czterech do dwóch. De facto cały proces sprzedaży znajduje się aktualnie w zakresie odpowiedzialności Działu sprzedaży.

Dział zakupów jest odpowiedzialny za osobny proces zakupu towarów. Umożliwia to wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zamówienie klienta, która wykona wszystkie kroki konieczne do jego realizacji. Dodatkowo nie występuje przekazywanie informacji pomiędzy działami i związane z tym opóźnienia oraz potencjalne błędy.

Poszczególne kroki będą w tym przypadku przebiegać następująco: Zamówienie klienta wpływa do Działu sprzedaży i jest rejestrowane w systemie. Pracownik Działu sprzedaży rejestrujący zamówienie, mając dostęp do danych magazynowych, sprawdza od razu dostępność towarów. W przypadku gdy towary są w magazynie może od razu przystąpić do realizacji zamówienia i wystawić dokumenty magazynowe oraz fakturę sprzedaży na podstawie danych zawartych na zamówieniu. W zintegrowanym systemie dokumenty te zostaną automatycznie zarejestrowane w księgach rachunkowych.

Leave a Reply