Działania EBOR w Polsce

W odniesieniu do joint ventures EBOR chce pomagać udziałowcom zagranicznym, wykorzystując swoje doświadczenie w prowadzeniu interesów w Polsce, doświadczenie współpracy z bankami i inwestorami krajowymi oraz dostęp do przedstawicieli rządu. W przypadku polskich przedsiębiorstw bank będzie m.in. udzielał długoterminowych pożyczek w złotych, pozyskując naszą walutę na rynku 5-letnich Euro-obligacji, co stało się możliwe po wprowadzeniu wymienialności złotego.

W dziedzinie gospodarki żywnościowej EBOR zamierza popierać przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego aby zwiększyć ich wydajność i konkurencyjność, ułatwiając w ten sposób dostosowanie polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolnego do reguł Unii Europejskiej. W odniesieniu do przedsiębiorstw, działających w dziedzinie eksploatacji zasobów naturalnych, bank negocjuje m.in. finansowanie modernizacji polskich rafinerii, w celu ich dostosowania do zachodnich standartów i wymogów ochrony środowiska.

W sumie, działania EBOR w Polsce będą dostosowywane do postępów gospodarki w procesie transformacji, tak aby ten proces przyspieszyć, zapewniając jednocześnie maksymalną efektywność wykorzystania środków finansowych. W tym celu bank chce zacieśnić współpracę z polskimi instytucjami finansowymi oraz z rządem, przyczyniając się do realizacji przyjętej strategii gospodarczej kraju i ułatwienia integracji z Unią Europejską.

Leave a Reply