EBI i udzielane pożyczki

W związku z rosnącą liczbą krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którym EBI udziela pożyczek, ministrowie finansów UE postanowili we wrześniu 1993 r. zwiększyć plafon pożyczkowy dla tego regionu do 3 mld ECU na lata 1994-1996. W lipcu 1994 r. podpisana została Umowa Ramowa, regulująca współpracę finansową EBI z Polską we wspomnianym okresie. Na mocy tej umowy na Polskę przypadało 1,2 mld ECU z ogólnego plafonu. Prawie 2/3 tej sumy (775 min ECU) wymagało gwarancji rządowych.

W styczniu 1997 r. ministrowie finansów UE przyjęli budżet EBI na najbliższe trzy lata. 10 krajów EŚW, stowarzyszonych z UE, otrzyma w tym okresie pożyczki i kredyty o łącznej wartości 3,52 mld ECU. Zapadła również decyzja o przyznaniu tym krajom EŚW, które rozpoczną negocjacje o przystąpienie do Unii, specjalnych linii kredytowych na finansowanie dużych projektów inwestycyjnych. Wysokość sumy, jaką będzie mogła otrzymać z tego tytułu Polska, będzie znana dopiero jesienią 1997 roku. Nowe linie kredytowe będą przeznaczone na wsparcie tych projektów infrastrukturalnych, które najbardziej przyczyniają się do integracji krajów środkowo-wschodniej Europy z Unią. W przypadku Polski można się spodziewać wykorzystania wspomnianych linii przede wszystkim w celu realizacji dużych projektów transportowych (kolej i autostrady) oraz sieci telekomunikacyjnej.

Do końca 1996 r. EBI udzielił Polsce 18 pożyczek i linii kredytowych na ogólną sumę 1.384 min ECU tj. ok. 1,7 mld doi. Wykorzystanie zawartych kontraktów finansowych na dzień 31.XII. 1996 r. wyniosło 369,8 min ECU, tj. niespełna 27%. Było więc niewielkie. W samym roku 1996 wykorzystanie pożyczek i kredytów uzyskanych z EBI wyniosło 54,1 min ECU. Jednocześnie (w 1996 r.) bank udzielił Polsce trzech nowych pożyczek na ogólną sumę 380 min ECU. 100 min ECU przyznano na budowę autostrad (Projekt B). Przedsiębiorstwo Górnictwa Naftowego i Gazownictwa uzyskało 180 min ECU na II Projekt Gazowy, a na rozwój telekomunikacji przyznano 100 min ECU w ramach projektu Telekomunikacja IIB.

Leave a Reply