Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) – ciąg dalszy

W 1996 r. EBI udzielił pożyczek na łączną kwotę 23,2 mld ECU, wobec 21,4 mld ECU w 1995 roku. Z sum tych 90% w 1996 i 89% w 1995 r. przeznaczone było dla krajów UE. Środki przeznaczone dla pozostałych krajów stanowią więc 10-11%. Na kraje Europy Środkowo-Wschodniej przypadło w 1995 r. 1.005 min ECU tj. 36% pożyczek „pozaunijnych”, natomiast w 1996 r. 1.076 min ECU, co stanowiło już prawie połowę (48%) środków przyznanych poza UE16.

W odniesieniu do krajów EŚW bank finansuje głównie projekty inwestycyjne w trzech dziedzinach: transport i telekomunikacja, energetyka oraz przemysł. W zakresie transportu i telekomunikacji EBI wspiera projekty mające na celu modernizację sieci narodowych, a następnie rozwój połączeń z innymi krajami, zwłaszcza krajami UE (Trans European Networks – TENs). W sektorze energetyki Bank finansuje restrukturyzację technologiczną, a szczególnie inwestycje zmierzające do oszczędzania energii i eliminacji zagrożeń dla środowiska naturalnego. W odniesieniu do przemysłu chodzi przedewszystkim o wspieranie wspólnych przedsięwzięć z partnerami z UE i bezpośrednich inwestycji dokonywanych przez firmy z krajów Unii. EBI oferuje także linie kredytowe dla banków Europy Środkowo-Wschodniej na finansowanie małych i średnich przedsięwzięć.

Współpraca finansowa EBI z Polską rozpoczęła się po ustaleniu przez Radę Wspólnot Europejskich planu pomocy dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W listopadzie 1989 r. Rada Gubernatorów Banku zadecydowała o utworzeniu funduszu w wysokości 1 mld ECU, na finansowanie projektów inwestycyjnych w Polsce i na Węgrzech w okresie 1990-1993. Porozumienie Ramowe o Współpracy Finansowej pomiędzy EBI a Rządem RP zostało podpisane 3 lipca 1990 roku. Polska nie jest jeszcze członkiem EBI, ponieważ status taki został zastrzeżony tylko dla krajów należących do UE. Należy zaznaczyć, że pożyczki banku w znacznym stopniu współfinansują projekty innych międzynarodowych instytucji finansowych, a szczególnie Banku Światowego.

Leave a Reply