Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)

Europejski Bank Inwestycyjny utworzony został w 1958 r. na mocy Traktatu Rzymskiego. Działa on zarówno jako bank z własną osobowością prawną, jak również jako instytucja Unii Europejskiej, realizująca jej politykę. Środki finansowe EBI pochodzą z subskrypcji kapitału w krajach członkowskich UE oraz z pożyczek na światowych rynkach kapitałowych (w 1996 r. EBI pożyczył na tych rynkach 18,6 mld ECU), ponieważ uzyskuje on na tych rynkach najwyższy wskaźnik wiarygodności (AAA) i jednocześnie udziela pożyczek i kredytów na zasadzie non-profit, kraje-beneficjenci otrzymują finansowanie zatwierdzonych projektów po niskich kosztach.

EBI udziela pożyczek i gwarancji na przedsięwzięcia inwestycyjne w takich dziedzinach jak infrastruktura, przemysł, rolnictwo, energetyka, i usługi. Na władze banku składają się: Rada Gubernatorów, Rada Dyrektorów i Komitet Zarządzający. Rada Gubernatorów, składająca się z ministrów delegowanych przez kraje członkowskie, wyznacza cele polityki kredytowej oraz zatwierdza bilans i doroczne raporty banku. Kraje członkowskie nominują także Radę Dyrektorów, do której wchodzi ponadto przedstawiciel Komisji Europejskiej. Rada Dyrektorów zapewnia zgodność działania EBI z wytycznymi gubernatorów, ze statutem banku i z postanowieniami Traktatu Rzymskiego. Głównym ciałem wykonawczym jest Komitet Zarządzający, który przygotowuje decyzje zarządu i nadzoruje ich wykonanie.

Subskrybowany kapitał EBI wynosi 57,6 mld ECU. Łączna suma kredytów i gwarancji nie może przekroczyć 250% tego kapitału. Kredyty banku pokrywają do 50% kosztów przedsięwzięć inwestycyjnych.

Leave a Reply