Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) jest najmłodszą z analizowanych MIF, ale posiadającą szczególne znaczenie dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Rozpoczął swoją działalność w kwietniu 1991 r. Założycielami Banku było 39 państw i dwie organizacje międzynarodowe: EWG i Europejski Bank Inwestycyjny. Zakres działania EBOR ogranicza się do krajów Europy Środkowej i b. ZSRR, a jego głównym celem jest wspieranie procesów transformacji tych krajów do gospodarki rynkowej.

W ostatnich dwóch latach największym beneficjentem pomocy finansowej EBOR była Rosja. Polska plasuje się na trzecim miejscu. Do końca 1996 r. bank podpisał 51 umów inwestycyjnych z Polską na sumę 790 min ECU (ok. 950 min USD). Jest to suma stosunkowo niewielka, jednakże należy podkreślić zdolność EBOR do mobilizowania kapitału z innych źródeł. Wartość przedsięwzięć na terenie Polski z udziałem banku, przekracza jego bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe około 4-krotnie. Z drugiej strony należy stwierdzić niewielkie wykorzystanie środków banku, zainwestowanych w Polsce.

Zaznacza się ewolucja polityki EBOR wobec krajów regionu działania, w kierunku przesunięcia większości pomocy finansowej z państw najbardziej zaawansowanych w transformacji systemowej (tj. Czech, Polski i Węgier) na kraje i projekty, których nie chcą finansować inne instytucje. Natomiast państwa zaawansowane, w tym Polska, mogą stosunkowo łatwo pozyskać fundusze z innych źródeł. Nie oznacza to wycofywania się EBOR z tych państw, lecz pewne zmiany form współpracy.

Leave a Reply