Fundusze EBOR

Lepiej przedstawia się wykorzystanie funduszy EBOR w sektorze prywatnym. Spośród pożyczek i udziałów kapitałowych dla tego sektora, najbardziej znany jest projekt Fiat Auto Poland. EBOR udzielił w tym przypadku pożyczki w wysokości 39,5 min ECU i nabył udziały kapitałowe na sumę 34,1 min ECU. Pożyczka dla spółki telekomunikacyjnej Netia, na rozwój lokalnych sieci telefonicznych, wyniosła 78,9 min ECU, zaś udziały kapitałowe – 12,2 min ECU. Wartość udziałów w funduszu inwestycyjnym – Polish Private Equity Fund osiągnęła 41,4 min ECU. Następnym pod względem wielkości jest joint venture: Huta Sandomierz – Pilkington. Udział kapitałowy EBOR wynosi 7,1 min ECU, natomiast pożyczka – 27,0 min ECU. Projekt ma na celu prywatyzację huty oraz uruchomienie produkcji szkła metodą „float”. 30 min ECU osiągnęła kolejna pożyczka, dla znanej spółki joint venture: Huta Warszawa – Lucchini, przeznaczona na modernizację i restrukturyzację produkcji stali konstrukcyjnej. 790 min ECU, zainwestowanych przez EBOR w Polsce do końca 1996 r., stanowi stosunkowo niewielką sumę. Jednakże ocena znaczenia działalności banku w Polsce tylko na podstawie rozmiarów zainwestowanych kwot byłaby niepełna. Należy tu podkreślić umiejętność mobilizowania przez EBOR kapitału z innych źródeł, znacznie przekraczającego bezpośrednie finansowanie ze strony banku. Zresztą zgodnie ze statutem nie może ono przekraczać 35% całkowitych kosztów projektu inwestycyjnego. Do końca 1996 r. finansowanie ze strony banku umożliwiło przyciągnięcie do Polski dodatkowych inwestycji na sumę ponad 3 mld ECU. Ponadto EBOR zajmuje się organizowaniem pożyczek konsorcjalnych dla naszej gospodarki. W sumie, wartość przedsięwzięć na terenie Polski, w których uczestniczy EBOR, przekracza jego bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe około czterokrotnie.

Leave a Reply