Generatory raportów

Tak jak w poprzednim przypadku, podczas logowania się do systemu, wczytywane są informacje o wyglądzie ekranu danego pracownika. W ten sposób, korzystając z tego samego systemu, każdy pracownik może widzieć go na sposób, który najlepiej odpowiada jego potrzebom.

Podstawowym narzędziem, służącym do uzyskiwania z systemu danych w przekrojach odpowiadających potrzebom użytkowników różnych szczebli są generatory raportów. Raport w systemie to wtórne zestawienie danych, „wyciągniętych” z systemu zgodnie z pewnym algorytmem. Z reguły raporty są małymi programami, zawierającymi instrukcje sterujące pobieraniem danych z systemu, operacjami na tych danych (np. wyliczeniem wskaźników) i sposobem ich wyświetlania na ekranie oraz wydruku. Miejscem w systemie, umożliwiającym tworzenie raportów jest właśnie generator. Niektóre systemy zintegrowane posiadają własny, wbudowany generator raportów, inne zaś współpracują z oprogramowaniem niezależnych firm – np. Crystal Reports. Z reguły wraz z systemem jego twórca dostarcza pakiet standardowych raportów, zaspokajających teoretycznie większość standardowych potrzeb informacyjnych. Z mojego doświadczenia wynika jednak, iż prawie zawsze istnieje konieczność ich zmian i dopasowywania. Tworzenie nowych raportów jest zadaniem dość skomplikowanym i wymaga elementarnych umiejętności programistycznych. Z reguły zadanie napisania raportów wypełniających potrzeby użytkowników systemu zlecane jest programistom firmy wdrażającej system. Co prawda generatory raportów często wyposażone są w dodatkowe oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów „zwykłym ludziom” – tzw. Asystenta Raportów44, jednakże umożliwia ono jedynie wygenerowanie

Ang. Wizard. prostych zestawień, które rzadko wypełniają potrzeby informacyjne użytkowników systemu. Raporty umożliwiają zbieranie danych w przekrojach innych niż ma to miejsce bezpośrednio w systemie, a także ich agregację. Dlatego są one bardzo przydatnym narzędziem dla przedstawicieli wyższego kierownictwa i zarządu.

Leave a Reply