Harmonogram prac

Przed rozpoczęciem prac przez zespoły wdrożeniowe należy sporządzić harmonogram prac. Kolejność prac przy parametryzacji systemu zintegrowanego nie jest dowolna, ponieważ ustawienia w jednym obszarze funkcjonalnym mają wpływ na pozostałe obszary. Ustalenie kolejności wykonywania prac jest więc konieczne w celu uniknięcia niespójności ustawień systemu i późniejszych kosztownych zmian. Harmonogram prac sporządzają z reguły konsultanci ze strony integratora, biorąc pod uwagę możliwości czasowe członków zespołów ze strony przedsiębiorstwa wdrażającego system. W celu sprawnego prowadzenia projektu zakłada się, że pracownicy ci muszą poświęcić na pracę przy projekcie co najmniej 50% swojego czasu pracy.

Do harmonogramowania prac wykorzystuje się takie narzędzia jak wykresy Gantta czy sieci PERT, dostępne np. w pakiecie Microsoft Project. Prace wdrożeniowe mają na celu wyprodukowanie działającego systemu – tzw. systemu produktywnego, zgodnego z założeniami i projektem wygenerowanym podczas prac przedwdrożeniowych. Posiadanie dobrego projektu i ewentualnie prototypu znacznie skraca czas trwania tej fazy. Poniżej opisane zostaną pokrótce kroki, prowadzące do wygenerowania gotowego rozwiązania informatycznego.

Leave a Reply