Kilka pożyczek udzielonych Polsce przez EBI cz. II

Na 12 lat z 4-letnią karencją przyznana została przez EBI druga linia kredytowa, na 25 min ECU. Kredytobiorcą był Bank Rozwoju Eksportu, zaś przeznaczeniem wspomnianej kwoty było finansowanie małych i średnich projektów w dziedzinach: przemysłu, przetwórstwa rolno-spożywczego, turystyki i ochrony środowiska. W lutym 1995 r. unieważniono niewykorzystane jeszcze przez BRE 2,76 min ECU. Pozostała kwota (22,24 min ECU) została wykorzystana w całości.

W końcu 1992 r. podpisana została linia kredytowa dla Polskich Portów Lotniczych na sumę 50 min ECU. Środki te zostały przeznaczone na modernizację portu lotniczego Warszawa – Okęcie i do końca ubiegłego roku zostały wykorzystane w 90 procentach.

W projekcie dotyczącym rozwoju leśnictwa (o którym wspominaliśmy omawiając współpracę z Bankiem Światowym) przewiduje się nakłady międzynarodowych instytucji finansowych w kwocie 146 min doi. W umowie z 1993 r. EBI podjął się współfinansowania projektu sumą 13 min ECU. Suma ta została wykorzystana w całości przed końcem 1995 roku.

W grudniu 1993 r. podpisana została największa dotąd pożyczka, w wysokości 200 min ECU, przeznaczona na modernizację linii kolejowej Warszawa-Berlin (projekt – Koleje II) i przystosowanie jej do standardów europejskich. Kredytobiorcą są Polskie Koleje Państwowe. Pożyczka została objęta gwarancją państwową. Do końca 1996 r. z pożyczki wykorzystano 83,3 min ECU, tj. ok. 42%. Z linii kredytowej dla Polskiego Banku Rozwoju, w wysokości 50 min ECU wykorzystano do końca 1996 r. tylko 10,9 min ECU. Linia jest przeznaczona na wsparcie inwestycji podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

W grudniu 1994 r. EBI przyznał Polsce cztery pożyczki na łączną kwotę 333 min ECU. Jednakże ze względu na opóźnienia w zawieraniu umów gwarancyjnych, do końca 1996 r. nie rozpoczęto jeszcze wykorzystywania tych pożyczek. Największa z nich, wynosząca 150 min ECU, przeznaczona jest dla TPSA na II Projekt Telekomunikacyjny, a kolejna – na 125 min ECU – dla Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej na budowę autostrad. Także kredyt dla PKP, w wysokości 40 min ECU, przeznaczony na dalszą modernizację linii kolejowej E-20, nie był jeszcze wykorzystywany w 1996 r. (kontrakt finansowy podpisano w grudniu 1995 roku).

Leave a Reply