Kilka pożyczek udzielonych Polsce przez EBI

W pierwszych miesiącach 1997 r. przygotowywano do finansowania następujące przedsięwzięcia: Telekomunikacja IIA i IIB, II linia kredytowa dla Banku Rozwoju Eksportu, Oczyszczalnia Ścieków, Autostrady – Projekt A i Projekt B. Dwa projekty wymagały jeszcze podpisania umów gwarancyjnych. Są to: III Projekt Kolejowy i II Projekt Gazowy.

Kilka pożyczek udzielonych Polsce przez EBI zakłada współfinansowanie z Bankiem Światowym, o czym wspominaliśmy przedstawiając współpracę Polski z BŚ. Chronologicznie pierwszą z nich jest projekt transportowy, w którym pożyczkobiorcą są Polskie Koleje Państwowe. Już w 1990 r. zawarta została umowa pożyczkowa z EBI na 20 min ECU, z przeznaczeniem na modernizację kolei. Pożyczka ta została wykorzystana w całości do końca 1995 roku. Całkowicie wykorzystana została także pożyczka na sumę 50 min ECU, przeznaczona dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa na modernizację wydobycia gazu ziemnego (umowa kredytowa została podpisana również w 1990 roku).

Trzecia umowa, przewidująca współfinansowanie z BŚ, zawarta została w 1991 roku. Chodzi tu o pożyczkę w kwocie 70 min ECU dla przedsiębiorstwa Telekomunikacja Polska S.A. Pożyczka ta stanowi pierwszą część projektu Rozwój Telekomunikacji. Do końca 1996 r. została ona w pełni wykorzystana. Z pozostałych „starych” umów największą była linia kredytowa dla Polskiego Banku Rozwoju na sumę 75 min ECU, podpisana w 1991 roku. Została ona przeznaczona na kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Do końca ubiegłego roku wykorzystanie tej linii osiągnęło 55,4 min ECU. Pozostałą kwotę – 19,6 min ECU – anulowano w grudniu 1996 r. i w ten sposób linia została zamknięta.

Leave a Reply