Konsekwencje umów międzynarodowych liberalizujących handel

Przyszłą sytuację w handlu zagranicznym i jego rolę w rozwoju kraju determinują w znacznym stopniu podpisane umowy międzynarodowe. Szczególne znaczenie mają umowy związane z integracją europejską.

Zgodnie z Układem Europejskim Polska od 1.01.1995 r. do 1.01.1999 r. znosi istniejące jeszcze cła na artykuły przemysłowe (z wyjątkiem ceł na samochody) pochodzące z Uni Europejskiej, corocznie o 20% stawki bazowej. Od 1.01.1997 r. zostały one zmniejszone z 60 do 40% tej stawki. Cła na samochody (poza kontygentem bezcłowym) mają być zniesione dopiero 1.01.2002 roku. Od 1.01.1997 r. obowiązuje cło w wysokości 25%, a począwszy od 1.01.1998 r. będą następować coroczne obniżki cła o 5 punktów procentowych. W związku z tym, że umowy z EFTA są zharmonizowane z postanowieniami Układu Europejskiego, podobnie bedzie liberalizowany import z tego ugrupowania.

Z początkiem 1997 r. miąły być zniesione licencje eksportowe i importowe na produkty naftowe. Jednak Polska przedstawiła program restrukturyzacji sektora petrochemicznego i dzięki temu uzyskała zgodę na przedłużenie okresu ochronnego. Cła na benzynę z UE od 1.01.1997 r. zostały obniżone z 15 do 13%, a na olej napędowy z 25 do 20%.

„Program sektorowy -wielka synteza chemiczna na lata 1995-2005” przewiduje, że produkcja tego sektora zwiększy się z 6,5 mld zł do 10,6 mld zł w 2005 r., z czego 40% (1,7 mld USD) ma być przeznaczone na eksport. Jedynie Petrochemia Płock od 1992 r. przeznaczyła 1,1 mld USD na modernizację, a w ciągu najbliższych 4 lat wyda jeszcze 800 min USD. Dzięki poprawie efektywności, zwłaszcza zmniejszeniu energochłonności, i unowocześnieniu produkcji, głównie w oparciu o importowane, nowoczesne urządzenia, można oczekiwać iż polski sektor naftowy będzie w stanie stawić czoło konkurencji zagranicznej.

Leave a Reply