Koszty kredytu , a system bankowy w Polsce. – kredyt szczecin

Mimo , że stopy procentowe są w Polsce aktualnie na najniższym poziomie w histori to mimo to niestety nie przekłada się to na cenę kredytu w Polsce. W momencie gdy stopy procentowe w krajach takich jak Niemczy czy też nawet Hiszpania były na wyższym poziomie niż miało to miejsce w Polsce , to jednak poziom realnych stóp procentowych był na zdecydowanie niższym poziomie niż ma to miejsce w Polsce. Oczywiście mówiąc o realnych stopach procentowych w tym przypadku mamy na myśli ogólne koszta kredytu czyli jeśli bierzemy tysiąc złotych kredytu , a mamy po roku do oddania tysiąc dwieście (suma wszystkich rat kredytu) to w tym przypadku realna stopa procentowa wynosi dwadzieścia procent. Jest coś na prawdę niepokojącego z tym , że Polacy po prostu przyzwyczaili się do tego , że biorąc kredyt musi być on drogi. Oczywiście patrząc na naszą makroekonomie to jak najbardziej wysokośc stóp procentowych ustalanych co miesiąc przez Radę Polityki Pieniężnej ma jak najbardziej wpływ na podaż pieniądza w Polsce , jednak w przypadku realnych kosztów kredytu nie do końca można znaleźć tutaj wspólny mianownik. Sytuacja powinna być podobna do tego jak to ma miejsce w niektórych krajach Skandynawskich , gdzie banki również nie mają pełnej stopy rezerw obowiązkowych , tylko cząstkową jak to ma miejsce w Polsce , tak więc z tysiąca złotych mogą udzielić około dwudziestu tysięcy kredytu – czyli tak na prawdę wpłacając pieniądze do banku nie mamy pewności , że one tam cały czas będą. Ba ! , mamy pewność , że ich tam nie będzie. Zakładając więc hipotetyczną sytuację ,że w jednym momencie wszyscy klienci danego banku ustawili by się w celu wypłaty swoich środków w kolejce to taki bank mógłby bardzo szybko bankrutować. Oczywiście , co prawda mógłby próbować zaciągać różnego typu krótkoterminowe pożyczki , tak aby tymczasowo zachować swoją płynność , nie mniej w przypadku gdy byli by to wszyscy klienci jednocześnie , a bank nie miał by bogatego właściciela na zachodzie który mółby szybko podnieść kapitał takiego banku to w takiej sytuacji ryzyko bankructwa było by na bardzo wysokim poziomie. Tutaj dochodzimy bardzo szybko do sytuacji hipotetycznej , a mianowicie kryzysu gospodarczego. Potężne zachodnie banki zazwyczaj mają w Polsce swoje oddziały , tak więc w obliczu kryzysu i możliwości dokapitalizowania banków w swoim kraju , a banku w Polsce , na pewno taki bank wybrał by oddział w swoim kraju z dwóch bardzo prostych przyczyn. Przyczyna bardziej błacha to powódki patriotyczne , ta ważniejsza jest taka , że w proces ratowania systemu bankowego na pewno zaangażował by się również rząd który dodatkowo dokapitalizował by bank ze swojego kraju , a nie trzeba przekonywać , że na przykład rząd Niemiec ma zdecydowanie wyższe środki na ten cel niż biedniejszy znacznie rząd Polski.

kredyt szczecin

Leave a Reply