Kroki w metodologii wdrożenia

Wszystkie kroki w metodologii wdrożenia są ważne i nie mogą być pomijane. Bardzo częstą reakcją osób znajdujących się u progu pierwszego projektu implementacji ZSIZ, a więc większości przedstawicieli informatyzowa- nych przedsiębiorstw jest negacja konieczności prowadzenia rozbudowanych prac projektowych. Szczególnie często zarzuty dotyczą wstępnych prac, związanych z analizą kontekstu biznesowego projektu oraz analizą wymagań.

Wyraża się to poglądami typu: „Co tu analizować – nasza firma jest standardowa i ma standardowe procedury”, „Wgracie nam ten program i sprawa załatwiona”, „Zobaczymy w trakcie wdrożenia”, „My tu sobie rozmawiamy, a gdzie jest system?”.

Jednocześnie pracownicy informatycznych firm konsultingowych nie potrafią w sposób przekonywujący uzasadnić potrzeby prowadzenia tych prac. Jednakże pominięcie którejkolwiek z wymienionych w dalszej części faz projektu implementacji ZSIZ znacznie zwiększa ryzyko niepowodzenia całego przedsięwzięcia. Szczególnie szkodliwe jest pominięcie lub zredukowanie prac analitycznych, występujących przed podjęciem właściwego wdrożenia. Sytuację tą można przyrównać do rozpoczęcia budowy domu bez gotowej wizji i sporządzenia projektu.

Poszczególne fazy, ich znaczenie, spodziewane rezultaty i wpływ na całość przedsięwzięcia wdrożeniowego zostaną omówione w dalszej części rozdziału.

Leave a Reply