KRYTYCZNE CZYNNIKI POWODZENIA PROJEKTU

Istnieje zespól warunków, których spełnienie jest powszechnie uznawane za konieczne do skutecznego przeprowadzenia projektu informatycznego, takiego jak wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania. Krytycznym z punktu widzenia powodzenia projektu jest zrozumienie i stosowanie tych zasad nie tylko przez konsultantów firm informatycznych, ale przede wszystkim przez pracowników organizacji poddanej informatyzacji.

Prace wdrożeniowe prowadzone są przez pracowników informatyzowa- nej organizacji przy wsparciu informatycznej firmy konsultingowej. Model prowadzenia projektu, polegający na współpracy członków organizacji, w której projekt ma miejsce z zewnętrznymi konsultantami gwarantuje największe prawdopodobieństwo sukcesu. Taki model zapewnia połączenie wiedzy o specyfice działalności przedsiębiorstwa, dostarczanej przez jego pracowników z wiedzą na temat prowadzenia projektów informatycznych i znajomością wdrażanego systemu, którą powinni legitymować się pracownicy konsultingowej firmy doradczej.

Jednocześnie bardzo ważne jest, aby pracownicy informatyzowanego przedsiębiorstwa byli co najmniej równorzędnymi partnerami dla zewnętrznych konsultantów. Aktywny udział pracowników we wdrożeniu umożliwia transfer wiedzy o systemie z firmy doradczej do klienta, a także gwarantuje dokładniejsze odwzorowanie specyfiki przedsiębiorstwa w budowanym systemie. Przeniesienie całego ciężaru wdrożenia na zewnętrzną firmę konsultingową, aczkolwiek na pierwszy rzut oka może wydawać się rozwiązaniem łatwiejszym, prowadzi jednak z reguły do powstania systemu niedopasowanego do potrzeb przedsiębiorstwa. Nawet najlepszy konsultant zewnętrzny nie zna specyfiki przedsiębiorstwa tak dobrze, jak pracujący w nim specjalista, a żadne metody zbierania i prezentacji wymagań nie wyeliminują błędów komunikacji. Dlatego tak istotny jest aktywny udział we wdrożeniu najlepszych pracowników informatyzowanego przedsiębiorstwa, którzy w trakcie bieżących prac są w stanie wpływać na kształt przyszłego systemu.

Leave a Reply