Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) – ciąg dalszy

Podobnie jak w przypadku większości międzynarodowych instytucji finansowych, znaczenie korporacji jest większe niż wskazują na to same rozmiary udzielonej pomocy. Zaangażowanie finansowe IFC nie przekracza zazwyczaj 1/4 kosztu projektów, jednakże jej uczestnictwo gwarantuje wiarygodność tych projektów i podnosi zaufanie pozostałych inwestorów. W roku finansowym (rf.), który zakończył się 30 czerwca 1996 r., na każdego dolara zainwestowanego lub pożyczonego przez korporację przypadało 5,1 dolarów zainwestowanych przez inne instytucje finansowe. Bezpośrednie zaangażowanie IFC, zatwierdzone w tymże roku dla 264 projektów, osiągnęło 3.248 min doi. (wobec 213 projektów i 2,9 mld doi. w 1995 rf.). Na kwotę tą złożyły się pożyczki w wysokości 2.482 min doi., udziały kapitałowe – 619 min doi. oraz gwarancje – 147 min doi. Według stanu na 30 czerwca 1996 r. łączne zaangażowanie własnych funduszy IFC na pomoc dla krajów członkowskich wyniosło 9.844 min doi. W sumie tej 7.709 min doi. stanowiły pożyczki, a 2.135 min doi. – udziały kapitałowe. Z ogólnej kwoty przyznanych pożyczek i udziałów (9,8 mld doi.), do połowy 1996 r. wykorzystano 7,8 mld doi. czyli prawie 80%1S.

Warunki finansowania uzależnione są od kwoty, terminu, zabezpieczenia itp. korporacja udziela z reguły pożyczek na 7-12 lat, z karencją przeciętnie na 3 lata i oprocentowanych wg. zmiennej stopy rynkowej. W zasadzie IFC nie udziela pożyczek poniżej 1 min doi. Mniejsze projekty mogą być finansowane w ramach linii kredytowych przyznanych bankom danego kraju. Przy inwestowaniu w akcje oraz innego rodzaju udziały w kapitale, poziom finansowania waha się w przedziale 5-15% całości kapitału. Po osiągnięciu dojrzałości przedsięwzięcia, rola korporacji przeważnie się kończy i odsprzedaje ona posiadane przez siebie akcje i udziały inwestorom krajowym.

Leave a Reply