Moduł – Zasoby ludzkie

Moduł Zasoby ludzkie jest w pełni zintegrowaną aplikacją MBS-Navision, która pomaga efektywniej zarządzać personelem poprzez optymalne wykorzystanie danych osobowych. Najważniejsze funkcje to:

– Opracowanie wyczerpujących danych pracownika,

– Definiowanie własnych sposobów rejestracji nieobecności,

– Identyfikowanie kierunków nieobecności poprzez wielowymiarową sprawozdawczość historii nieobecności pracownika,

– Korzystanie z danych osobowych przy jednoczesnym zachowaniu autoryzacji do danych poufnych,

– Przyłączanie komentarza do poszczególnych rekordów o pracownikach. Planowanie produkcji

Podsystem planowania to narzędzie MRP, umożliwiające planowanie produkcji i zasobów produkcyjnych w powiązaniu z planami sprzedaży. Aplikacja wspiera zarówno produkcję na zlecenie, jak i „do magazynu”. Integracja z pozostałymi obszarami aplikacyjnymi stawia MBS-Navision w gronie pakietów ERP dla przedsiębiorstw średniej wielkości.

Podsystem planowania produkcji umożliwia określenie części składowych wyrobów w tzw. zestawieniach komponentów i planowania wielkości zapasów w oparciu o prognozy sprzedaży i powiązane z nimi prognozy produkcji. Umożliwia on również ewidencję rzeczywistego zużycia oraz jego porównanie z planem. Oprócz tego podsystem ten zapewnia funkcjonalność planowania zapotrzebowania na zdolności produkcyjne w oparciu o zdefiniowane marszruty technologiczne.

Leave a Reply