Możliwości innowacji dostarczane przez technologię informacyjną

– 1. Automatyzacja – Automatyzacja to najczęściej stwierdzane ulepszenie, wynikające z zastosowania technologii informatycznej, polegające na wyeliminowaniu pracy ludzkiej z ustrukturyzowanych i powtarzalnych procesów.

– 2. Informacja – Zastosowanie technologii informacyjnej może dostarczyć niedostępnej do tej pory informacji, zwiększyć jej jakość i skrócić czas dostępu do niej. Lepsza informacja może wpłynąć na podejmowane decyzje, dotyczące zarządzania, wykorzystania zasobów, chronologii wykonywanych procesów etc.

– 3. Sekwencyjność – TI może zmieniać sekwencję wykonywanych procesów, albo doprowadzić do wykonywania kilku sekwencyjnych do tej pory procesów równolegle.

– 4. Śledzenie – Nowe techniki umożliwiają śledzenie położenia w przestrzeni wielu obiektów. Informacja o aktualnym położeniu jest istotna dla planowania przedsięwzięć logistycznych.

– 5. Analiza – Dzięki TI duże ilości danych mogą zostać poddane szybkiej obróbce w dowolny sposób, mogą być porównywane i poddawane dowolnym analizom. Proste decyzje mogą być podejmowane automatycznie lub sugerowane odpowiedzialnej osobie.

– 6. Łamanie barier geograficznych – Technologia informatyczna pozwala na przezwyciężenie barier geograficznych. Telegraf i telefon pozwoliły na komunikowanie się w czasie rzeczywistym, globalna sieć pozwala ludziom z różnych miejsc świata pracować w ramach organizacji wirtualnej tak, jakby znajdowali się obok siebie, tele konferencje umożliwiają odbywanie spotkań i narad bez podróżowania.

– 7. Integracja – Nowe technologie umożliwiają integrację przestrzenną rozproszonych zasobów w organizacji wirtualnej, integrację procesów gospodarczych w ramach jednego przedsiębiorstwa, łamiącą granice podziałów funkcjonalnych, a także integrację w ramach łańcucha dostawcy- odbiorcy.

– 8. Intelekt – Wartości intelektualne i wiedza zyskują coraz bardziej na znaczeniu jako element łańcucha wartości. Wiedza jest przez wiele organizacji uważana za jeden z ważniejszych składników aktywów. Technologia informatyczna pozwala na dystrybucję wiedzy w ramach organizacji poprzez tworzenie baz wiedzy czy systemów ekspertowych, dzięki czemu poziom wiedzy przestaje być uzależniony ściśle od zatrudnionych w organizacji specjalistów.

– 9. Usuwanie pośredników – Nieograniczona dostępność informacji w czasie rzeczywistym niweluje przewagę pośredników, polegającą na ekonomii skali i asymetrii informacji Dostawcy mogą komunikować się bezpośrednio ze swoimi klientami, włączając ich nawet w proces projektowania dostarczanych im dóbr czy usług. Klienci z drugiej strony za pomocą mediów, takich jak telegazeta czy sieć WWW mogą uzyskać dane dotyczące ofert różnych dostawców, porównywać je i wybrać produkty najbardziej odpowiadające ich potrzebom.

Możliwości innowacji dostarczane przez technologię informacyjną cz. II

Analiza przedstawionych przez Davenporta i zacytowanych powyżej kategorii możliwości innowacyjnych, oferowanych przez TI prowadzi do wniosku, że wszystkie one polegają na udostępnianiu, przesyłaniu i analizie informacji, która do tej pory, ze względów technologicznych była niemożliwa do uzyskania. To nowa jakość informacji jest czynnikiem, który faktycznie powoduje zmiany, natomiast technologia informacyjna jest medium, narzędziem umożliwiającym uzyskanie tej informacji. W świecie opanowanym przez nowoczesną TI informacja jest aktualna, dostępna, niezależna od lokalizacji i elastyczna. Rola organizacji polega na umiejętnym wykorzystaniu i interpretacji informacji w celu lepszego dopasowania swojej działalności i jej efektów do potrzeb odbiorców, a także, a inoże przede wszystkim, do dokładnego poznania tych potrzeb.

Zintegrowane systemy zarządzania oferują nam wszystkie, może poza śledzeniem obiektów w przestrzeni, przedstawione powyżej możliwości innowacji. Poniżej przedstawione zostaną niektóre możliwości innowacyjnych zmian organizacji przy użyciu systemów zintegrowanych.

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 550 6557 581

bloki granitowe : Bkg.com.pl/bloki-granitowe katarzyna jungowska