mySAP.com – rozwiązanie klasy ERP II dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Platforma e-biznesowa mySAP.com jest rodziną oprogramowania i usług, dających możliwość efektywnej współpracy klientom, partnerom i pracownikom organizacji w dowolnym czasie i miejscu. Jądrem platformy mySAP.com jest transakcyjny system ERP – SAP R/3, zawierający niezwykle bogaty pakiet funkcjonalności, wspierającej procesy wewnętrzne przedsiębiorstwa. W skład systemu SAP R/3 wchodzą obszary funkcjonalne, takie jak:

– Logistyka,

– Finanse,

– Zasoby ludzkie,

– Basis13.

Poniżej przedstawione zostaną w skrócie funkcjonalności systemu SAP R/3, w celu ukazania stopnia jego złożoności i możliwości jego wykorzystania do wspomagania funkcjonowania organizacji gospodarczej.

Logistyka. W skład części logistycznej systemu SAP R/3 wchodzą następujące moduły:

– SD – Sprzedaż i dystrybucja,

– MM – Zarządzanie materiałami,

– QM-Zarządzanie jakością,

– PM – Utrzymanie zakładu,

– PP -Planowanie i kontrola produkcji,

– PS – System zarządzania projektami.

– Moduł sprzedaży i dystrybucji umożliwia:

– planowanie cen i warunków dostaw,

– kontrolę dostępności wyrobów w magazynie,

– zarządzanie kredytem kupieckim i ryzykiem kredytowym,

– planowanie i kontrolę dostaw do klientów oraz harmonogramowanie dostaw od podwykonawców,

– obsługę zwrotów i reklamacji,

– fakturowanie wykonanych dostaw,

B Część Basis to aplikacje, służące do utrzymania i rozwoju systemu: język programowania ABAP, aplikacje komunikacyjne, archiwizujące, umożliwiające instalację systemu na różnych platformach sprzętowych etc.

– obsługę wysyłki i transportu, oraz

– wspomaganie operacji handlu zagranicznego.

Moduł MM umożliwia szeroko pojęte zarządzanie zapasami przedsiębiorstwa, a w jego skład wchodzą następujące grupy funkcji:

– planowanie wysokości zapasów w magazynie na podstawie zużycia w poprzednich okresach lub prognoz wielkości produkcji (w połączeniu z modułem PP – planowanie produkcji), jak również optymalizację wielkości dostaw,

– zarządzanie zakupami: automatyczne wystawianie zamówień na podstawie planowanego zużycia, określanie dostawcy, oferującego najdogodniejsze warunki zakupu, ustalanie cen dostawy, kontrolę warunków i przebiegu dostawy,

– zarządzanie usługami obcymi,

– gospodarka magazynowa: planowanie powierzchni magazynowej, ewidencja ilościowa, ilościowo-wartościowa zapasów, obserwacja ruchów magazynowych, rezerwacja zapasów na potrzeby zlecenia produkcyjnego, kontrola poziomu zapasów,

– weryfikacja faktur, korelująca dostawy z otrzymanymi od dostawców fakturami,

– system informacyjny, umożliwiający wykonanie zdefiniowanych przez użytkownika raportów.

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 550 6557 581

mkm.lublin.pl/o-firmie/ sansewieria rozmnażanie http://www.viva-derm.pl/laseroterapia/usuwanie-tatuazy