mySAP Exchanges

Dodatkowo wchodzące w skład SEM rozwiązanie mySAP Business Intelligence oferuje szereg możliwości zarządzania wiedzą organizacji oraz komunikację „tych, którzy potrzebują wiedzy z tymi, którzy wiedzą”. Jest to możliwe przez stworzenie i wykorzystanie portalu korporacyjnego (mySAP Enterprise Portals). Każdy pracownik ma dzięki niemu dostęp do wszystkich potrzebnych mu danych i informacji zgodnie z rolą jaką pełni w organizacji. mySAP Business Intelligence to miejsce integracji i syntezy informacji zbieranych ze wszystkich dostępnych zasobów informacyjnych firmy. Wykorzystanie danych z poszczególnych komponentach platformy mySAP.com pozwala na stworzenie analiz biznesowych, które istotnie wpłyną na jakość i szybkość podejmowanych decyzji biznesowych.

mySAP Exchanges jest jedynym na rynku kompletnym rozwiązaniem oferującym obsługę pełnego wachlarza scenariuszy kooperacyjnych między firmami za pośrednictwem Internetu. Zapewnia ono infrastrukturę niezbędną dla funkcjonowania wirtualnych rynków, która umożliwia wielu organizacjom dokonywanie zakupów, sprzedaż oraz prowadzenie biznesu kooperacyjnego. Rozwiązanie to pozwala nie tylko na realizację zakupów elektronicznych, ale także złożonych usług kooperacyjnych, takich jak wspólne projektowanie czy planowanie. Umożliwia to skrócenie czasu projektowania produktów, optymalizację relacji z klientami i zwiększenie produktywności.

Leave a Reply