mySAP Financials

mySAP Financials, to rozwiązanie finansowe, zintegrowane z potencjałem platformy kooperacyjnego e-biznesu mySAP.com. Zawiera ono funkcje konieczne do prowadzenia rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i controllingu, sporządzania sprawozdań korporacyjnych, sporządzania analiz finansowych i zarządzania wolnymi środkami. Integracja funkcji finansowych z rozwiązaniami e-biznesowymi mySAP.com umożliwia uzyskanie aktualnych informacji o stanie finansów przedsiębiorstwa w dowolnym czasie i miejscu.

mySAP Supplier Relationship Management {mySAP SRM), to kompletne rozwiązanie, które dostarcza wszystkie narzędzia potrzebne do lepszej oceny, wydajnej współpracy oraz większego zaangażowania dostawców. To kompleksowe rozwiązanie, wykorzystujące mySAP E-Procurement (zakupy elektroniczne), oparto na sprawdzonej technologii biznesowej stosowanej na całym świecie. Dzięki temu zapewnia ono efektywność działań biznesowych, niższe koszty i większe zyski. mySAP SRM umożliwia analizę relacji z dostawcami, pozwalając na wybór najlepszych z nich, zredukowanie ryzyka oraz skrócenie czasu ustalania źródła dostaw. Zaletę tego rozwiązania stanowi przejrzysty wgląd we wszystkie obszary działania organizacji, dzięki któremu można sformułować lepsze strategie dostaw, łatwiej znaleźć nowych dostawców, ocenić ich skuteczność i jakość działania, a także zarządzać kontraktami zaopatrzeniowymi i negocjować ich warunki. Dzięki mySAP SRM wszyscy dostawcy mogą bez utrudnień i przy niewielkim nakładzie kosztów uczestniczyć we wspólnych procesach biznesowych.

Leave a Reply