mySAP SEM

mySAP Product Lifecycle Management (mySAP PLM), to jedyne dostępne dziś rozwiązanie e-biznesowe umożliwiające zaangażowanie partnerów biznesowych we współpracę, przy zarządzaniu projektem, rozwoju produktu oraz zarządzanie majątkiem trwałym i jakością. mySAP PLM integruje wszystkich uczestników procesu rozwoju produktu: projektantów, dostawców, producentów i klientów. Projektowanie nie jest już linearnym łańcuchem wartości, lecz wielopłaszczyznową, kooperacyjną społecznością skoncentrowaną na realizacji wspólnego celu.

Rozwiązanie to jest idealne dla każdej firmy wymagającej aktywnego zarządzania jakością w celu zwiększenia efektywności urządzeń i optymalizacji pracy całego zakładu. Jest ono również niezbędne w każdej branży, w której koszty związane z gospodarką remontową oraz niezawodność sprzętu bezpośrednio wpływają na rentowność.

mySAP Human Resources, to kompletne rozwiązanie umożliwiające zarządzanie działem personalnym przedsiębiorstwa. Umożliwia ono między innymi administrację kadrami, zarządzanie czasem pracy, rachubę płac, zarządzanie strukturą organizacyjną, obsługę rekrutacji oraz zarządzanie szkoleniami.

mySAP SEM, to zestaw rozwiązań bazujących na koncepcji Business Intelligence wspomagających procesy zarządzania strategicznego. Jest on w pełni zintegrowany z pozostałymi elementami platformy mySAP.com, wykorzystuje możliwości Internetu i pozwala między innymi na:

– realizację różnych systemów informacji strategicznej, takich jak Strategiczna Karta Wyników czy Zarządzanie przez wartość (Value Based Management),

– wizualizację strategii i wykorzystanie różnych instrumentów jej realizacji,

– skuteczną komunikację i dystrybuowanie informacji pomiędzy wszystkimi, którzy są włączeni w realizację celów firmy,

– aktualizację i dostosowanie strategii w związku ze zmianami w otoczeniu rynkowym,

– monitorowanie kluczowych czynników sukcesu z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych wskaźników porównawczych (benchmarking),

– analizę i optymalizację efektywności w oparciu o realizowany model biznesowy.

Leave a Reply