Na czym będzie koncentrować swoją pomoc BŚ?

Realizacja strategii banku wobec Polski będzie się koncentrować na kilku głównych celach, jak wspieranie wzrostu gospodarczego w oparciu o rozwój sektora prywatnego, dalsza prorynkowa transformacja państwa, ochrona środowiska oraz osłony socjalne.

Pomimo satysfakcjonujących wyników i dobrych perspektyw Polski pod względem wzrostu gospodarczego istnieją jednak pewne zagrożenia w tej dziedzinie. Według BŚ tylko sektor prywatny będzie w stanie generować taką dynamikę inwestycji i oszczędności, która umożliwi utrzymanie zrównoważonego i szybkiego wzrostu gospodarczego i sprostanie konkurencji wspólnego rynku. W tym stanie rzeczy BŚ zamierza koncentrować swoją pomoc dla Polski na:

– przyspieszeniu prywatyzacji przedsiębiorstw, aby zapewnić niezbędne tempo wzrostu inwestycji i zatrudnienia,

– przyspieszeniu prywatyzacji banków,

– zwiększeniu udziału sektora prywatnego w finansowaniu infrastruktury i dostosowywaniu jej do standartów UE,

– rozwoju instytucji rynkowych, niezbędnych dla modernizacji rolnictwa,

– przystosowaniu sektora edukacji do wymogów gospodarki rynkowej.

Transformacja państwa w kierunku przyspieszenia rozwoju gospodarki rynkowej wymaga reformy wydatków publicznych, a w tym wydatków na cele socjalne (poprzez obniżenie obciążeń podatkowych w drodze redukcji stawek, z jednoczesnym poszerzeniem bazy podatkowej). Chodzi tu także o utrzymanie deficytu budżetowego i długu publicznego na poziomie zgodnym z kryteriami UE. Pomoc banku w tej dziedzinie ma polegać na wspieraniu reformy systemu ubezpieczeń społecznych (zarówno rent i emerytur, jak ubezpieczeń zdrowotnych) oraz grup społecznych, które ucierpią na tej reformie.

Leave a Reply