Nowoczesne systemy klasy ERP II

W rozdziale drugim postawiona została teza, iż korzyści biznesowe nie wynikają samoistnie z zastosowania nowoczesnych technologii, takich jak systemy zintegrowane, ale ze zmian organizacyjnych, które te technologie umożliwiają. W celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu korzyści należy więc ponownie przemyśleć procesy biznesowe zachodzące w organizacji i zidentyfikować te miejsca, w których możliwe będzie ich usprawnienie lub totalna zmiana dzięki nowej technologii.

Możliwości zmiany wiążą się głównie z udostępnianiem aktualnej informacji w dowolnym czasie i miejscu. Nowoczesne systemy klasy ERP II umożliwiają procesową organizację pracy, integrację łańcucha wartości dodanej, włączenie klientów w proces projektowania wyrobów czy utrzymywanie z nimi personalnych kontaktów. Identyfikacja możliwych zmian i późniejsze ich wykonanie jest warunkiem koniecznym uzyskania zwrotu z inwestycji na wdrożenie zintegrowanego rozwiązania informatycznego.

Ponadto w rozdziale powyższym postawiona została teza, iż wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wymusza pewien poziom zmian organizacyjnych. Zmiany te dotyczą integracji wykonywanych w przedsiębiorstwie funkcji i procesów oraz uporządkowania przepływu informacji. Niewykonanie tych zmian może prowadzić do fiaska projektu wdrożenia systemu zintegrowanego. Szerzej zagadnienie to zostanie omówione w rozdziale 3.

Leave a Reply