Obszar kadrowo-płacowy i produkcyjny

Obszar kadrowo-płacowy, zajmujący się naliczaniem wynagrodzeń, prowadzeniem kartotek pracowniczych, ewidencją czasu pracy, zarządzaniem szkoleniami, planowaniem kariery. Zakres funkcjonalny tego modułu może wahać się od umożliwienia prowadzenia prostych kartotek osobowych i naliczania wynagrodzeń do skomplikowanych narzędzi wspomagających pracę działu kadrowego w planowaniu ścieżek kariery, wybieraniu pracowników najlepiej spełniających wymagania dla danego stanowiska pracy, planowaniu szkoleń etc.

Obszar produkcyjny, obejmujący planowanie produkcji i spływu oraz techniczne przygotowanie produkcji. Moduł planowania produkcji z reguły wchodzi w skład pakietów średnich i dużych. Zapewnia on planowanie wykorzystania mocy produkcyjnych, planowanie zapotrzebowania na surowce, ewidencję rzeczywistego zużycia zasobów produkcyjnych i rzeczywistą wycenę wyrobów.

Jak widać w zależności od wielkości i przeznaczenia systemu zawartość poszczególnych obszarów funkcjonalnych może znacznie się różnić. Najmniejsze systemy zintegrowane ograniczają swoją funkcjonalność do ewidencji finansowo-księgowej, oferując moduły księgi głównej, rozrachunków, środków trwałych, gospodarkę magazynową i moduł płacowy. Znaczny jest na rynku udział systemów nieposiadających obszaru produkcyjnego, natomiast duże systemy zintegrowane, oprócz wymienionych powyżej standardowych funkcjonalności, oferują rozwiązania dodatkowe, pokrywające coraz większą część obszaru działalności przeciętnej organizacji. Przykładem może być platforma mySAP.com, która oprócz wymienionych funkcjonalności oferuje np. zarządzanie jakością, zarządzanie złożonymi projektami inwestycyjnymi czy zarządzanie nieruchomościami, moduł CRM9, zarządzanie przepływem pracy – Workflow oraz rozwiązanie pozwalające na prowadzenie planowania i kontroli strategicznej – SEM10.

Leave a Reply