Określanie potrzeb informacyjnych – specyfikacja wymagań

W poprzednim punkcie prac zespół wdrożeniowy określił, w jaki sposób będzie działać organizacja. Teraz należy opisać, w jaki sposób działanie to będzie wspierane przez system informatyczny. Pierwszym etapem jest określenie wymagań na system informatyczny. Celem tworzenia specyfikacji wymagań na system jest zdefiniowanie CO system ma robić. Nie rozważa się w tym momencie, w jaki sposób żądane zachowania systemu zostaną osiągnięte, ani czy w ogóle jest to możliwe. Specyfikacja wymagań na system jest dokumentem kluczowym dla dalszych prac wdrożeniowych i musi być dokładnie zrozumiana i zaakceptowana zarówno przez przedstawicieli informatyzowanego przedsiębiorstwa, jak i przez konsultantów, którzy będą to wdrożenie wspierać. Dlatego bardzo istotne jest, aby styl tego dokumentu nie zniechęcił odbiorców do jego uważnej lektury. E. Yourdon [33] tak pisze o specyfikacji wymagań: „Użytkownicy najlepiej rozumieją swój język rodzinny. […] Większość z nich chętnie przeczyta zwięzły i0-20 stronicowy dokument z podsumowaniem wszystkich wymagań systemu. […] Najbardziej istotne jest, żeby był to zwięzły i konkretny dokument. Nie powinien

W celu zapoznania się z charakterem i metodami reengineeringu zob, [6], [11], Reorganizacja oparta na modelowaniu procesów za pomocą metodologii Aris przedstawiona jest w [8]. zawierać zbyt dużo „piany” marketingowej ani niezrozumiałej terminologii czy notacji, na których widok zdezorientowany użytkownik pyta „Co to znaczy?”. Idealnie byłoby, gdyby każdy akapit (lub każde zdanie) odnosił się do jakiegoś wymagania, które może posłużyć za punkt wyjściowy do pracy zarówno dla użytkowników', jak i członków zespołu”58.

Stosowanie tych zaleceń w praktyce przynosi dobre efekty, a dobrze przygotowana specyfikacja wymagań oszczędza wiele stresu podczas późniejszych prac wdrożeniowych.

Leave a Reply