Strategia przedsiębiorstwa cz. II

Pierwszym krokiem, podjętym przed rozpoczęciem prac powinna być identyfikacja udziałowców warsztatu. Istotne jest, aby brali w nim udział wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa rzeczywiście kształtujący jego strategię. Skład zespołu uczestniczącego w warsztacie powinien z jednej strony zapewniać możliwość uzyskania wiedzy o całości działalności przedsiębiorstwa, z drugiej zaś nie może powodować zagrożenia „utknięcia w szczegółach”. Z reguły w warsztacie powinni brać udział członkowie zarządu i wyżsi rangą kierownicy. Jeśli to możliwe, dobrze jest zaprosić „szare eminencje” organizacji, których miejsce w oficjalnym schemacie władzy może nie odzwierciedlać rzeczywistego wpływu na bieg wydarzeń. Gotowość przedstawicieli zarządu do uczestniczenia w warsztacie jest sygnałem ich zaangażowania w projekt, co, jak zostało to nadmienione w podrozdziale dotyczącym krytycznych czynników powodzenia, jest jednym z fundamentów udanego wdrożenia. Brak członków wyższego kierownictwa przekreśla sens prowadzenia warsztatu i jest jednocześnie bardzo złym prognostykiem na przyszłość. Wiodący konsultant firmy wdrożeniowej powinien w takim wypadku użyć wszystkich możliwych sposobów, aby uzmysłowić zarządowi informatyzowanej organizacji wagę projektu i konieczność uczestnictwa w pierwszych jego fazach. Dobrym sposobem jest doprowadzenie do rozmów „prezes z prezesem” pomiędzy zarządzającymi obu firm.

Read the rest of this entry »

IMPLEMENTACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Specyfika standardowych systemów informatycznych, polegająca na dostarczaniu zestawu gotowych komponentów funkcjonalnych o ograniczonej możliwości modyfikacji, wpływa istotnie na kształt metodologii wdrażania tego typu rozwiązań. Aczkolwiek niewątpliwie czerpią one wiele rozwiązań z metodologii tworzenia oprogramowania, takich jak metodologia strukturalna czy obiektowa46, to ich odmienność jest na tyle istotna, iż uzasadnione wydaje się ich odrębne traktowanie.

Read the rest of this entry »

Nowoczesne systemy klasy ERP II

W rozdziale drugim postawiona została teza, iż korzyści biznesowe nie wynikają samoistnie z zastosowania nowoczesnych technologii, takich jak systemy zintegrowane, ale ze zmian organizacyjnych, które te technologie umożliwiają. W celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu korzyści należy więc ponownie przemyśleć procesy biznesowe zachodzące w organizacji i zidentyfikować te miejsca, w których możliwe będzie ich usprawnienie lub totalna zmiana dzięki nowej technologii.

Read the rest of this entry »

Systemy Business Intelligence

Prowadzenie skomplikowanych analiz porównawczych (np. w czasie), na zagregowanych zbiorach danych, może być w systemach tego typu kłopotliwe i wiązać się ze znacznymi nakładami pracy przy tworzeniu raportów, a także dużym obciążeniem systemu podczas ich każdorazowego generowania. Dlatego do celów tworzenia skomplikowanych analiz wysokiego poziomu używa się obecnie specjalnie do tego skonstruowanych narzędzi, jakimi są systemy Business Intelligence oparte na technologii hurtowni danych. W najprostszym ujęciu hurtownia danych to kopia danych z systemu transakcyjnego, mająca specjalną strukturę, służącą analizie.

Read the rest of this entry »

Dostosowywanie informacji do potrzeb poszczególnych użytkowników

W przypadku gdy użytkownik nie chce uzyskać danych zagregowanych w postaci raportu, a tylko np. zawęzić zakres danych widocznych na monitorze, przydatny może być generator zapytań. Każdy system oparty na bazie danych posiada język zapytań, umożliwiający operacje na danych z bazy45. Bezpośrednie operowanie językiem zapytań może być dla użytkownika systemu dość niewygodne, ponieważ wymaga znajomości struktury bazy danych, nazw poszczególnych tabel w bazie i wreszcie składni samego języka. Dlatego większość systemów umożliwia uproszczone tworzenie zapytań za pomocą specjalnego generatora. Najprostszy generator zapytań umożliwia założenie filtra na aktualnie wyświetlaną tabelę. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku, użytkownik ma możliwość podania kryteriów logicznych, które mają być spełnione przez dane pokazywane na ekranie. Wynikiem działania filtra jest wyświetlenie tylko tych zapisów, które spełniają kryteria zawarte w filtrze. W ten sposób użytkownik, nawet o tym nie wiedząc wysyła zapytanie do bazy danych. Zapytanie to jest tłumaczone przez generator na język zapytań zrozumiały dla systemu zarządzania bazą danych a wynik wyświetlany jest na ekranie.

Read the rest of this entry »

ZSIZ JAKO GŁÓWNE ŹRÓDŁO INFORMACJI

Podstawową funkcją zintegrowanych systemów zarządzania jest dostarczanie aktualnych i dopasowanych do potrzeb uży tkowników informacji.

Read the rest of this entry »

Zarządzanie przepływem pracy

W wielu organizacjach powodem nieefektywnego działania są niesprawne procesy biznesowe. W przypadku gdy są to procesy mające bezpośredni wpływ na czas i poziom obsługi klienta taka nieefektywność jest łatwo zauważalna ponieważ jej skutkiem jest utrata klientów na rzecz konkurencji. Nieefektywność procesów wewnętrznych jest trudniejsza do uchwycenia, a jej wpływ na zmniejszenie sprawności organizacji wyraża się z reguły wzrostem kosztów. Usprawnienie procesów biznesowych zarówno wewnętrznych, jak i tych zorientowanych na klienta zewnętrznego daje możliwość zwiększenia efektywności całej organizacji. Dążenie do poprawy procesów gospodarczych znalazło wyraz w powstaniu metodologii takich jak zarządzanie przez jakość czy reengineering procesów gospodarczych. Jednocześnie powstały narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie procesami tzw. narzędzia workflow. Większość dużych pakietów ERP II jest wyposażona w tego typu oprogramowanie. Umożliwia ono „automatyzację procesu biznesowego, w całości lub części, podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przesyłane od jednego uczestnika do następnego celem realizacji, zgodnie ze zbiorem sformalizowanych zasad postępowania”41.

Read the rest of this entry »

Komornik sądowy- pierwsza rozmowa

Komornik Warszawa

tak naprawdę jego wizyta to nie koniec świata. Skoro jest to jednak widzi szanse na to, byśmy wyszli na prostą. Wiadomo, że rozmowa z tego typu człowiekiem do najprzyjemniejszych nie należy, ale jednak w jej trakcie można będzie sobie wiele wyjaśnić, a tym samym przygotować plan oddłużania. Nawet jeśli do tej pory nie do końca byliśmy do tego przekonani, to jednak można będzie całkowicie zmienić swoje zdanie. Prawda jest taka, że każdy ma szansę na sukces pod warunkiem, że będzie się trzymał opracowanego planu. Nie od dziś wiadomo, że jednak komornik Warszawa będzie mogła uświadomić w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. Bardzo często ludzie którzy są zadłużeni wiedza tylko tyle, że posiadają dług, jednak zupełnie nie zdają sobie sprawy Read the rest of this entry »

Pośrednictwo finansowe

Pośrednictwo finansowe jest stosowane w wielu krajach, jest jedną z dziedzin pracy i współpracy. To jedna z metod zarabiania pieniędzy. Jest ona chętnie stosowana przez klientów. Na pewno każdy klient chce zarabiać, nie obawiać się o własną przyszlość. Można udać się do pośrednika finansowego, który udzieli porad wszelkiej maści. Jego praca jest dobrze wynagradzana i świetnie postrzegana przez klientów. Jest ona pożyteczna społecznie. Doradca powie czy brać kredyt, czy też nie. Doradzi jakie są najlepsze rozwiązania, sprawi, że klienci poczują przypływ energii i zechcą zadbać o własne finansowe interesy. Niejedna osoba ma zmiar płacić podatki, brać kredyty, inwestować nadwyżki finansowe. Doradca finansowy poradzi w jaki sposób zarabiać. Nie ma innej drogi niż wizyta u doradcy finansowego, który para się pośrednictwem finansowym. Pośrednicy finansowi radzą sobie bardzo dobrze na rynkach finansowych. Ich praca jest dobrze postrzegana i wynagradzana. Pośrednictwo finansowe ma znaczenie, ponieważ jego jakość jest bardzo wysoka, a porady specjalistów zawsze są nieodzowne i odpowiednio opłacane. Na pewno warto o tym pamiętać i nie oszczędzać nadmiernie na pośrednictwie finansowym. I to jest najważniejsza sprawa dla każdego klienta. Pośrednictwo finansowe to podstawa, a pośrednicy są wysokiej klasy specjalistami. Na ich pracy spokojnie można bazować, nie przejmując się tym, że jest to odpłatna współpraca. Każdy chce zarabiać. Także pośrednik finansowy nie zrezygnuje z zarabiania. Jest to przecież jego zawód.

Pożyczki dla zadłużonych- spłata w ratach

Pożyczki dla zadłużonych z komornikiem

możliwości zdobycia dodatkowych pieniędzy są właściwie na każdym kroku. Wiadomo, że jednak nie każdy jest zdecydowany na skorzystanie z takich opcji, gdyż jak wiadomo, nie zawsze będą one gwarancją osiągnięcia sukcesu. Dlatego tak ważne jest by na samym początku mimo wszystko skupić się na tym, jakie właściwie możliwości posiadamy, oraz które z nich będą mogły idealnie się sprawdzić konkretnie w naszej sytuacji. Nie od dziś wiadomo, że od czasu do czasu warunki na pożyczki dla zadłużonych z komornikiem ulegają zmianom. Dlatego jeśli nawet od dłuższego czasu coś sobie upatrzyliśmy, to być może obecnie jest to już maksymalnie niekorzystne dla nas samych. Czasami można będzie już dziś zastanowić się nad tym, w Read the rest of this entry »