Pełne wykorzystanie pomocy finansowej IFC

Polska, która przystąpiła do IFC w 1987 r., jest największym partnerem korporacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Do końca 1995 r. IFC zatwierdziła w Polsce projekty inwestycyjne na ogólną sumę 281 min doi. Po odliczeniu 37,5 min doi., na które złożyły się kwoty spłacone, anulowane i projekty zakończone, zaangażowanie finansowe korporacji wynosiło 243,6 min doi. Pożyczki stanowiły w tej sumie 184,1 min doi., a udziały kapitałowe – 59,5 min doi. Pełne wykorzystanie pomocy finansowej IFC osiągnięto w następujących ważniejszych projektach:

– We wspomnianym już wspólnym przedsięwzięciu Huty Szkła Sandomierz z firmą Pilkington, mającym na celu prywatyzację Huty i uruchomienie linii do produkcji szkła metodą „float”, oprócz EBOR uczestniczyła również IFC. Zrealizowała ona pożyczkę w wysokości 36 min doi. oraz udziały na sumę 8,3 min doi.

– Na modernizację urządzeń produkcyjnych w Fabryce Papieru w Kwidzyniu IFC przeznaczyła pożyczkę w kwocie 24 min doi. Podobnie jak w poprzednim przypadku, korporacja współuczestniczyła w finansowaniu projektu wraz z EBOR.

– Wykorzystana pożyczka na program inwestycyjny Philips Lighting Poland, realizowany wspólnie z Polam-Piła, wyniosła 12,5 min doi.

Jak wynika z raportu IFC, w 1995 rf. korporacja zatwierdziła w Polsce trzy projekty. Pierwszy z nich to udział kapitałowy w rozbudowie sieci supermarketów Globi, który umożliwi zwiększenie liczby placówek tej firmy z 8 do 39. Udział korporacji wyniósł 10 min doi., a cała wartość inwestycji – 57 min doi. Na modernizację i rozwój produkcji opakowań z papieru i tektury IFC przyznała spółce lntercell, pożyczkę w wysokości 11 min doi. oraz udział kapitałowy – 7 min doi. Wartość całego projektu wynosi 55 min doi. Niewielki, bo wynoszący 2 min doi. był udział korporacji w finansowaniu działalności firmy Nesky, zajmującej się handlem akumulatorami i częściami samochodowymi.

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 550 6557 581

https://magazynkobiecy.pl/kim-jest-tola-szlagowska-wiek-blog-27-instagram/ http://www.mennicakapitalowa.pl/ Memory RAM 2GB Toshiba Satellite L555 S7929 DDR2 800MHz SO DIMM