Postanowienia antydumpingowe

W przypadku produktów spożywczych Polska zniesie do 1.01.1999 r. tę część ceł, która ochrania przemysł spożywczy, a dalszemu cleniu będzie podlegał zawarty w tych produktach surowiec. Już wcześniej bo od 1.01.1998 r. zniesie też zakaz importu alkoholi.

Polska zezwoli na całkowicie swobodny dostęp zachodnich producentów i usług w 2004 r., ale już od 1.01.2003 r. nastąpić ma otwarcie naszej telekomunikacji międzynarodowej i międzymiastowej na konkurencję zagraniczną (w tym samym czasie co w Grecji i Portugalii).

Problemem, który ciąży na wzajemnych stosunkach Polski z Unią są postępowania antydumpingowe , które dotknęły w 1996 r. 0.8% polskiego eksportu do Unii. Karne cła nałożono na nawozy sztuczne, stal surową, rury bezszwowe. Prawdopodobnie będzie to dotyczyło europalet i cynku. Sama wiadomość, że ma być podjęte postępowanie powoduje, że firma traci większość długoterminowych kontraktów.

W ocenie efektów procesów liberalizacji handlu z UE podkreślenia wymaga fakt, iż nawet w pierwszej połowie lat 90. , gdy to przede wszystkim UE otwierała się na import z Polski, szybciej rósł nasz import z Unii niż nasz eksport do tego ugrupowania. Jednak jak stwierdził prof. Portes- konsultant Komisji Europejskiej – dzięki tej liberalizacji 7 krajów stowarzyszonych (bez bałtyckich) zyska rocznie 2,5 mld ECU (1,5% ich PKB), natomiast kraje UE 9,8 mld ECU (0,2% ich PKB). Stracić może jedynie Portugalia – duży eksporter tekstyliów.

Leave a Reply