Pracownicy tymczasowi w regulacjach wspólnotowych – kontynuacja

Projekt dyrektywy dotyczącej warunków pracy pracowników tymczasowych Komisja Europejska przyjęła 20 marca 2002 r., podkreślając coraz większe znaczenie zatrudnienia tymczasowego, a także wzrastającą liczbę agencji pracy tymczasowej. W uzasadnieniu wzrostu liczby pracowników tymczasowych przez agencje pracy tymczasowej Komisja wskazała na to, że:

– wzrasta rola elastycznego zarządzania zasobami pracy, oraz reakcja agencji pracy tymczasowej na zapotrzebowanie pracodawców na określonych pracowników w związku np. z absencją urlopową czy chorobową, a także doraźne czy tymczasowe zapotrzebowanie (popyt) na pracowników. W opinii Komisji wzrastająca rola agencji pracy tymczasowej powinna iść w parze z podnoszeniem warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych oraz z poziomem zabezpieczenia społecznego,

– częste korzystanie przez pracodawców z usług agencji wynika także z zapotrzebowania na pracowników o szczególnych czy specyficznych kwalifikacjach (jak np. technologii informacyjnych IT),

– przez agencje pracy tymczasowej większy dostęp do rynku pracy mają ludzie młodzi,

– w poszczególnych krajach członkowskich funkcjonują zróżnicowane rozwiązania dotyczące agencji pracy tymczasowej.

Ta dyferencjacja rozwiązań prawnych odbija się w zakresie pracy tymczasowej wykonywanej w poszczególnych państwach. Z badań europejskich dotyczących tego zakresu34 wynika, że ok. 80% pracowników tymczasowych zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej pracowało w czterech państwach członkowskich: Holandia, Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Komisja Europejska podkreśliła także, że w poszczególnych krajach występują duże rozbieżności w udziale pracowników tymczasowych w całkowitym zatrudnieniu, a także w ich wykorzystaniu w poszczególnych sektorach gospodarki.

Leave a Reply