Procesowe podejśćie do organizacji

Co prawda większość systemów posiada podział modułowy, zgodny z podziałem przedsiębiorstwa na piony (np. moduł Księgowość, Magazyn, Zakupy, Sprzedaż etc.), jednakże jest to jedynie podział porządkujący funkcje systemu i ułatwiający dostęp do nich. Integracja systemu zarządzania przebiega natomiast właśnie zgodnie ze standardowymi procesami gospodarczymi. Użytkownik korzystający z systemu może nawet nie wiedzieć, które moduły tak naprawdę wykorzystuje.

ZSIZ, właśnie poprzez swą integrację, wymuszają na użytkownikach procesowe podejście do organizacji, nawet jeśli użytkownicy ci nie są tego świadomi. Bardzo często podczas wdrożenia systemu dochodzi do redefinicji ró! poszczególnych pracowników i całych działów zgodnie z procesowym sposobem patrzenia na organizację. Integracja systemu powoduje, iż praca jednego działu ma bezpośredni wpływ na wyniki działów pozostałych. Pracownicy, widząc „naocznie” skutki swoich działań, stają się współodpowiedzialni za całość procesu, a nie tylko, jak do tej pory, za pozornie niepowiązany z resztą jego wycinek.

W ten sposób samo użytkowanie zintegrowanego systemu zarządzania wymusza na organizacji stosowanie podejścia procesowego. Oprócz tego wszystkie metodologie wdrażania systemów zintegrowanych są oparte na podejściu procesowym. W trakcie analizy przedwdrożeniowej prowadzone są prace nad definicją i opisem kluczowych procesów gospodarczych, o czym szerzej będzie mowa w rozdziale 3. Proces wdrażania systemu zintegrowanego wymusza na przedsiębiorstwie konieczność określenia sposobu prowadzenia działalności w sposób przystający do logiki systemu, a więc w formie procesów, czy scenariuszy gospodarczych. To również prowadzi do zmiany sposobu postrzegania organizacji z funkcjonalnej na procesową, a co za tym idzie do zmiany sposobu wykonywania pracy, podziału obowiązków, ról i odpowiedzialności poszczególnych pracowników.

Leave a Reply