Programu Pożyczkowego Banku Światowego w Polsce

W ramach III Przeglądu Programu Pożyczkowego Banku Światowego w Polsce, który odbył się w lipcu 1995 r., niektóre z bieżących projektów zostały częściowo anulowane. Dotyczyło to kredytu przeznaczonego na rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz linii kredytowych na rozwój rolnictwa i na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Przyczyną anulowania części kredytów było ograniczone zapotrzebowanie polskich kredytobiorców i niskie wykorzystanie środków, przy jednoczesnej konieczności ponoszenia kosztów opłat za gotowość (commitment fee).

W 1996 r. Bank Światowy zatwierdził trzy nowe pożyczki dla Polski, z których tylko jedna została uruchomiona przed końcem roku. Wynosi ona 160 min doi. i uruchomiona i wykorzystana całkowicie w listopadzie 1994 roku. przeznaczona jest dla Polskich Sieci Energetycznych na rozbudowę i modernizację sieci wysokiego napięcia. Do końca 1996 r. zdołano wykorzystać z tej pożyczki 8,4 min doi. Pozostałe dwie pożyczki zostały podpisane we wrześniu ub. roku. BŚ zatwierdził mianowicie 67 min doi. dla Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej na rozbudowę portów oraz 21,1 min doi. na infrastrukturę komunalną (projekt wodny) dla Bielska Białej.

W końcu 1996 r. w przygotowaniu było 12 projektów, przewidzianych do realizacji w Polsce. Przewidują one pożyczki i kredyty ze strony Banku Światowego na ogólną sumę 786 min doi. i dotyczą m.in. energetyki, transportu, rolnictwa, ochrony środowiska i administracji. Polska została również objęta zarządzanym przez BŚ programem Światowego Funduszu Ochrony Środowiska (Global Environment Facility). W roku 1996 otrzymaliśmy z tego Funduszu niewielką darowiznę (6 min doi.), przeznaczoną na wygaszenie produkcji substancji niszczących warstwę ozonową.

Leave a Reply