Przykład tworzenia nowej koncepcji biznesowej – od pomysłu do technologii

Jak wspomniano powyżej, budowanie rozwiązania biznesowego przez stworzenie nowej koncepcji funkcjonowania organizacji i dobranie następnie metod zarządzania oraz środków technicznych, umożliwiających realizację tej koncepcji, praktykowane jest z reguły przy projektach gruntownej reorganizacji procesów gospodarczych przedsiębiorstwa.

W niniejszym podrozdziale przedstawiony zostanie przykład przedsiębiorstwa dystrybucyjnego, które przeprowadziło taki projekt w zakresie organizacji procesu sprzedaży.

Przedsiębiorstwo to działało w oparciu o strukturę składającą się z centrali, pełniącej rolę magazynu centralnego, siedziby Zarządu i administracji oraz oddziałów terenowych zajmujących się sprzedażą. Każdy oddział posiadał własny magazyn, do którego towary dostarczane były z magazynu centralnego. Dostawy te nie były w żaden sposób skorelowane z bieżącymi zamówieniami klientów oddziału, co prowadziło do powstawania znacznych stanów magazynowych. W oddziale, oprócz pracowników zajmujących się sprzedażą, znajdowały się również komórki księgowe, ewidencjonujące faktury klientów i przesyłające zestawienie zbiorcze do centrali.

W toku analizy procesów gospodarczych Zarząd przedsiębiorstwa doszedł do wniosku, iż głównym problemem są zbyt duże stany magazynowe na terenie całego kraju, nadmierne zatrudnienie w oddziałach (komórki księgowe) oraz brak kontroli nad przebiegiem procesu sprzedaży realizowanego tamże. W związku z tym podjęto działania prowadzące do gruntownej reorganizacji procesu sprzedaży. Wynikiem tych działań był nowy model funkcjonowania tego procesu.

Zbieranie zamówień od klientów oraz wystawianie faktur zostało scentralizowane a oddziały terenowe zastąpione mobilnymi grupami terenowymi, pozbawionymi siedziby i magazynu. Rolę magazynów terenowych przejęły lokalne magazyny firm spedytorskich realizujących przewozy towarów.

Leave a Reply