Rozwiązania biznesowe – mySAP.com

Tworzenie przewagi konkurencyjnej za pomocą nowoczesnej technologii nie polega na uruchomieniu w przedsiębiorstwie jak największej ilości skomplikowanych systemów i produktów, ale na ich twórczym wykorzystaniu, w celu rozwiązania problemów organizacyjnych i zwiększenia wartości dodanej dla klientów.

Właśnie dlatego mySAP.com łączy swoje produkty w gotowe rozwiązania biznesowe. my SAP Enterprise Portals, to portal korporacyjny, zorganizowany w oparciu o pełnione przez użytkowników role. Umożliwia zainteresowanym dostęp, przy wykorzystaniu technologii przeglądarek internetowych oraz alternatywnych sposobów bezprzewodowej komunikacji, do przygotowanych specjalnie dla nich aplikacji, informacji i usług w przedsiębiorstwie i poza nim. Rozwiązanie dostarczane jest z ponad 200 predefiniowanymi rolami. Tworzenie nowych lub modyfikacja i dostosowanie istniejących ról jest prosta i szybka. W ramach przydzielonych ról, użytkownik ma możliwość dostosowania wykorzystywanych źródeł informacji oraz sposobu ich prezentacji do własnych potrzeb. Dodatkowo, mySAP Enterprise Portals posiada mechanizmy pozwalające na integrację informacji pochodzących z różnych, technologicznie heterogenicznych aplikacji oraz zarządzanie zawartością informacyjną publikowaną na stronach portalu. W celu ochrony informacji mySAP Enterprise Portals wykorzystuje najnowocześniejsze mechanizmy zabezpieczania przesyłanych danych.

Leave a Reply