Rozwiązanie docelowe

Po przeanalizowaniu dotychczasowej struktury systemów informatycznych należy przedstawić rozwiązanie docelowe. Opisane wcześniej wymagania informacyjne, połączone z analizą dotychczasowej sytuacji mogą doprowadzić do następujących generalnych konkluzji co do kształtu przyszłego systemu informatycznego:

– Dotychczas użytkowany system(y) informatyczny spełnia wymagania organizacji w takim stopniu, że jego zmiana nie jest uzasadniona.

– Specyfika organizacji uniemożliwia zastosowanie rozwiązań standardowych, dostępnych na rynku. Jedynym rozwiązaniem jest stworzenie od podstaw systemu dedykowanego.

– Dotychczas wykorzystywany system powinien zostać w części lub w całości zastąpiony nowym rozwiązaniem, składającym się z dostępnych na rynku produktów standardowych.

Dwie pierwsze konkluzje wyprowadzają organizację i zespół wdrożeniowy poza obszar zainteresowań niniejszego opracowania. Jeśli jednak nie została podjęta decyzja o budowie systemu od podstaw, lecz zdecydowano się na skomponowanie systemu z dostępnych na rynku rozwiązań standardowych, to należy z istniejących na rynku produktów wybrać takie, które będą najlepiej dopasowane do określonych we wcześniejszych fazach wymagań.

W tym celu należy najpierw określić, jakie elementy funkcjonalne będą wchodzić w skład przygotowywanego rozwiązania, a następnie wybrać konkretny system i konkretnego dostawcę oprogramowania. I tak pierwszy krok może doprowadzić do wniosku, że system powinien składać się ze zintegrowanego systemu klasy ERP II, opartego na technologii WWW oraz z systemu zarządzania i archiwizacji dokumentów. W drugim kroku należy określić – jakie to będą systemy i kto będzie je wdrażał. Jeśli odpowiedź na drugie pytanie nie jest ewidentna, to rozstrzygnąć powinien ją następny etap – studium wykonalności wymagań.

Leave a Reply