Spersonifikowane produkty

Systemy ERP II otwierają też zupełnie nowe możliwości kontaktów z klientami indywidualnymi, tzw. e-business B2C (Business to Customer). W poprzednim podrozdziale przedstawiony został łańcuch wartości, w którym klient zgłaszał zamówienie na produkty bezpośrednio w systemie dostawcy za pomocą portalu WWW. W takim modelu komunikacji klient uzyskuje za pośrednictwem sieci informacje o ofercie przedsiębiorstwa i ma możliwość zakupu wybranego asortymentu. Wykorzystując możliwości taniej, dwustronnej komunikacji z dowolną liczbą ludzi, oferowane przez sieć WWW, można jednakże zrobić krok dalej: zamiast informować klienta o dostępnej ofercie produktów czy usług można poprzez sieć zapytać go o jego oczekiwania, wprzęgając go w ten sposób w proces projektowania wyrobu. Pierwsze zauważyły tę możliwość firmy Mattel3S, producent lalki Barbie i Levi Strauss39, producent dżinsów, oferując klientom na swoich witrynach WWW możliwość zaprojektowania swojego własnego, spersonifikowanego wyrobu, poprzez wybór wariantów z prezentowanych menu. Ewolucję zastosowań sieci WWW do kontaktów z klientami przedstawia rysunek 13.

Sieć WWW po raz pierwszy umożliwiła przedsiębiorstwom bezpośrednią komunikację z szerokimi rzeszami klientów, przez co granice pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem organizacji zaczęły się zacierać. Jednocześnie przedsiębiorstwa zostaną zmuszone do wykazywania się elastycznością, umożliwiającą dostosowywanie każdej sztuki produktu do indywidualnych potrzeb klientów. Tygodnik Fortune określi! gospodarkę, opartą na tego typu indywidualnych kontaktów z klientami jako: „Customized, digitized, have-ił-

Leave a Reply